เนื่องจาก มีผู้ใช้บริการ เป็นจำนวนมาก

ทำให้ไม่สามารถ บริการได้ทันตามกำหนด

จึงขอ งดบริการวิเคราะห์ดวงจีนชั่วคราว

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

จะแจ้งผ่านทางหน้า Web ครับ

ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ