Fengshuitown เมืองฮวงจุ้ย : บริการ จัดส่งสินค้า


Tue 25 September 2018

ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทร / Email

      ราคา/หน่วย ค่าจัดส่ง จำนวน รวม
หนังสือฮวงจุ้ย
 
   
*** NEW
             
อุปกรณ์  
             
DVD  
   
             
   
   
NEW  
             
   
   
             
PC Program  
   
   
   
   
*** NEW  
   
             
Misc  
             
    *** ค่าส่งคิดสูงสุดไม่เกิน 100 บาท ***  
ส่วนลดค่าส่ง
   
พิมพ์ ดวงจีน ... PRINT - พิมพ์ 2 หน้านี้ ...............
รวมทั้งสิ้น

 

 


ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบข้อมูลของท่าน
  ( รายการที่เลือก / จำนวน )

 2. สั่งพิมพ์ กด PRINT - พิมพ์หน้านี้

 3. โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่พระยา

  วาณี บุญธกานนท์
  บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 170-0-58697-5

 4. Fax แผ่นนี้พร้อม Pay-in Slip
  มาที่ : 02-233-1503
  โปรดกรุณาโทรมายืนยันการส่ง Fax

 5. ดำเนินการ ให้ตามลำดับวันที่ Fax
  ชมรมฯ รับ Fax เมื่อ

  ........../............./.............

 6. จัดส่งทุกวันศกุร์ ช่วงเช้า

  ติดตามผลได้ที่
  ชมรมภูมิโหราศาสตร์ - คุณหมี
  02-234-9358 วัน เวลาทำการ

 

วันที่ส่ง Fax ........./.........../...........

วันที่พิมพ์ :
Tue 25 September 2018

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

[... กลับสู่ เมืองฮวงจุ้ย ...]

 

เพื่อป้องกันความผิดพลาด กรุณาแจ้ง

Tel+Fax :
ที่อยู่ 2:


<< กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านซ้าย


 

 

Pay-in Slip Here

< จัดส่งทุกวันศุกร์ ช่วงเช้า >