09 ก.ค. , 2020, 11:15:03 am

Author Topic: การเข้าไปทำความสะอาด บ้านใหม่ ก่อนย้ายเข้าต้องดู ฤกษ์ หรือไม่ครับ  (Read 3242 times)

rabchai

  • Guest
การเข้าไปทำความสะอาด บ้านใหม่ ก่อนย้าย จริงเข้าต้องดู ฤกษ์ หรือไม่ครับ มีการเช็ด ถู ปัด กวาด ล้าง มีการถอดมุ้งลวดลง มาล้าง ด้วย อย่าง นี้ถือ ว่ากระทบ หรือ ไม่  ขอบคุณครับ