17 มิ.ย. , 2024, 02:19:08 am

Author Topic: สุขภาพจิต : เข้าสังคมพอประมาณ สมองดีไปอีกนาน  (Read 4962 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ท่านอาจารย์ฮุย ซิน วังและคณะ แห่งสถาบันคาโรลินสกา สวีเดน ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างคนสูงอายุ 506 คน ติดตามไป 6 ปี

ผลการศึกษาพบว่า คนที่เข้าสังคมบ้าง และไม่เครียดง่ายมีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมน้อยลง 50%
เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เข้าสังคมเลย และเครียดง่าย

...

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า
ความเครียดเรื้อรังทำให้สมองบางส่วน เช่น ฮิปโปแคมปัส (สมองส่วนนี้มีรูปร่างคล้ายม้าน้ำ) ฯลฯ เหี่ยวหรือฝ่อเร็ว

การออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ นอนให้พอ หากิจกรรมดีๆ กับเพื่อนที่รู้ใจ หรือศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
เช่น เรียนภาษาต่างประเทศ ชมสารคดี อ่านบล็อกดีๆ ฯลฯ มีส่วนช่วยให้คนเราสบายใจขึ้นได้

จาก บ้านสุขภาพ