30 พ.ค. , 2024, 03:01:20 am

Author Topic: สุขภาพ : วิธีป้องกันลูกโรคจิต-ออทิสติก-ปัญญาอ่อน  (Read 5146 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
วิธีป้องกันลูกโรคจิต-ออทิสติก-ปัญญาอ่อน

เด็กออทิสติก (autistic / autism) เป็นกลุ่มความผิดปกติที่มีลักษณะคล้ายกับ "ถูกขังอยู่ในโลกที่มองไม่เห็น"...

เด็กที่เป็นโรคนี้มีแนวโน้มจะพูดได้ช้า ไม่สนใจการกอดจูบจากแม่พ่อ ชอบทำอะไรซ้ำๆ นานๆ [ ลักษณะเด็กออทิสติก ]

...

อาจารย์สถาบันเมโย คลินิก สหรัฐฯ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ที่สำคัญได้แก่

(1). เพศของเด็ก > ชายต่อหญิง = 3-4 ต่อ 1 
(2). ประวัติครอบครัว > มีพี่เป็นเด็กออทิสติก หรือญาติๆ มีปัญหาด้านการเข้าสังคม
      (เช่น เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เลย ชีวิตเกือบไม่มีเพื่อนเลย   ฯลฯ)
      การสื่อสารบกพร่องชัดเจน (เช่น เล่านิทานสั้นๆ ให้คนอื่นฟังเท่าไรก็ไม่เข้าใจ ฯลฯ) > เพิ่มเสี่ยง
(3). คุณพ่ออายุมาก > 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงเพิ่ม 6 เท่าเมื่อเทียบกับอายุต่ำกว่า 30 ปี
      (อายุคุณแม่มากไม่มีผลต่อความเสี่ยงออทิสติก แต่จะมีผลต่อความเสี่ยงปัญญาอ่อนแบบเด็กดาวน์แทน โดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า 35 ปี)
(4). โรคทางพันธุกรรมบางอย่าง (พบน้อย)

แนวทางป้องกันการมีลูกออทิสติกที่สำคัญคือ
การมีลูกตอนคุณพ่ออายุน้อยกว่า 40 ปี และการป้องกันการมีลูกปัญญาอ่อนดาวน์ที่สำคัญคือ การมีลูกตอนคุณแม่อายุน้อยกว่า 35 ปี

.....

( เพิ่มเติม ) คลอดก่อนกำหนด (ก่อน 35 สัปดาห์) ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง