13 ก.ค. , 2024, 05:30:35 pm

Author Topic: สุขภาพ : คุณแม่แพ้ท้อง คุณลูกสมองดี  (Read 4615 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง
.........

คุณแม่ประมาณ 4 ใน 5 หรือ 80% มีอาการแพ้ท้อง (morning sickness) ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก
กลไกที่อาจเป็นไปได้คือ ระดับฮอร์โมนในตัวคุณแม่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อถนอมลูกน้อยในครรภ์

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า อาการคลื่นไส้หรือแพ้ท้องเป็นสัญญาณของการมีสุขภาพดี (ในระหว่างการตั้งครรภ์) และโอกาสแท้งลดลง

ขิงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ ขณะที่แอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ) มักจะทำให้อาการแย่ลง
อาหารบางอย่างอาจทำให้อาการแย่ลงได้แก่ อาหารหวานจัด-มันจัด หรืออาหารที่มีเนื้อมากเกิน

คณะวิจัยจากโรงพยาบาลสำหรับคนไข้เด็กในโทรอนโท แคนาดา ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างว่าที่คุณแม่ 121 คน
และตรวจวัดระดับเชาวน์ปัญญาลูก (IQ) ตอนอายุ 3 และ 7 ขวบ

...


ผลการศึกษาพบว่า เด็กๆ ที่คุณแม่แพ้ท้องมีความสามารถในการคิดเลข คำนวณ และการใช้ภาษาดีกว่าเด็กๆ ที่คุณแม่ไม่แพ้ท้อง

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกเริ่ม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านต่อไป
ทว่า... นี่ก็เป็นอีกเรื่องของชีวิตที่ว่า "ในร้ายมีดี ในดีมีร้าย" หรือข่าวร้ายมักจะมาคู่กับข่าวดีนั่นเอง