12 มิ.ย. , 2024, 07:24:57 pm

Author Topic: สุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงเด็กออทิสติก(autistic)  (Read 4823 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ปัจจัยเสี่ยงเด็กออทิสติก(autistic)
   

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า อายุของคุณพ่อที่มากเพิ่มเสี่ยงคุณลูกเป็นโรคออทิสติก (autistic),
การศึกษาใหม่พบว่า อายุคุณแม่ก็มีส่วนเช่นกัน

คุณแม่ที่มีลูกออทิสติก (autistic) มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน หรือตกเลือดระหว่างการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น

...

อาจารย์ฮันนา การ์ดเนอร์ ( Hannah Gardner) และคณะนักวิจัยจากสหรัฐฯ ทบทวนการศึกษา 40 รายงาน
ในวารสารจิตแพทย์สหราชอาณาจักร (British Journal of Psychiatry)

คณะวิจัยพบว่า 9 ใน 13 รายงานมีปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับโรคออทิสติก (autism) คือ

(1). อายุคุณแม่ > 30-34 ปี เพิ่ม 27% เมื่อเทียบกับ 25-29 ปี;
        เกิน 40 ปี > เพิ่มมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับน้อยกว่า 30 ปี
(2). อายุคุณพ่อ > เพิ่มเสี่ยงเกือบ 4% ทุกๆ 5 ปีที่เพิ่มขึ้น

(3). เบาหวาน > ภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งพบประมาณ 4% ของการตั้งครรภ์ เพิ่มเสี่ยงออทิสติก 2 เท่า
(4). ตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ > เพิ่มเสี่ยง 81%
(5). ปัญหาจิตเวช > ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า โรคกลุ่มจิตเวชมีความสัมพันธ์กับออทิสติก (autism) หรือเป็นผลจากยาที่ใช้ตัวใดตัวหนึ่ง
      (หลักฐานไม่ชัดเจน)


กลไกที่อาจเป็นไปได้ คือ
อายุที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้โครโมโซม หรือโครงสร้างพันธุกรรม (DNA) ในไข่ของว่าที่คุณแม่ หรือในอสุจิ (sperms) ของว่าที่คุณพ่อเสื่อมสภาพ

ส่วนภาวะตกเลือดอาจทำให้เด็กในครรภ์ขาดออกซิเจน