30 พ.ค. , 2024, 03:22:09 am

Author Topic: งานวิจัย : พบเด็กซนหลับง่ายกว่าเด็กเซื่องซึม  (Read 4976 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโมนาช ออสเตรเลีย และออคแลนด์ นิวซีแลนด์ ทำการศึกษาทำในเด็ก 500 คน

ผลการศึกษาพบว่า เด็กๆ ที่ไม่ได้เคลื่อนไหว (inactive; in- = ไม่; active = กระตือรือล้น หมายถึงเคลื่อนไหว เล่น ออกกำลัง)
หรือนั่งๆ นอนๆ นานจะหลับช้าลง (nod off = พยักหน้า หลับ คอตกไป) 3 นาที

...

ผลกระทบนี้มีต่อเด็ก ไม่ว่าจะให้อ่านหนังสือเงียบๆ หรือให้นั่งจ่อมลง (slump = ทรุดตัวลง) หน้า TV (มีสิ่งเร้า ตัวกระตุ้น)

เด็กที่หลับได้เร็วกว่าแนวโน้มจะหลับได้นานกว่าด้วยเด็กๆ ใช้เวลาเข้านอนจนถึงหลับ (fall asleep) 26 นาที และส่วนใหญ่หลับไป (doze off) ภายใน 45 นาที

การนอนไม่พอในเด็กเพิ่มเสี่ยงโรคอ้วน สมรรถภาพสมอง,การสื่อสารลดลง