17 มิ.ย. , 2024, 02:07:47 am

Author Topic: *** สุขภาพ : แต่งงานเพิ่มโอกาสได้งาน+ฐานะดี  (Read 4079 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

..............................

แต่งงานเพิ่มโอกาสได้งาน+ฐานะดี [EN]
การศึกษาใหม่พบปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนว่างงาน (unemployed) หางานทำได้สำเร็จ ที่แรงกว่าการศึกษา หรือการมีที่พักอาศัย คือ การแต่งงาน (being married)

การศึกษานี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการหางานทำสำเร็จได้แก่

(1). ผู้ชายที่แต่งงานแล้วมีโอกาสหางานใหม่ได้มากกว่าคนโสดหรือหย่าร้าง 33%

(2). ประวัติเรียนเก่ง หรือการสอบได้เกรด A เพิ่ม 22%

(3). ประวัติการศึกษาสูงหรือมีดีกรี (degree) เพิ่ม 27%

(4). การมีหลักทรัพย์สำหรับค้ำประกัน (mortgage; ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยหรือที่ดิน) เพิ่ม 27%

...

อาจารย์เคที ลอง แห่งสำนักสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างประวัติการทำงานของผู้ชาย 2,368 คน
ในช่วงปี 1991-2006 = พ.ศ. 2534-2539 กล่าวว่า

การแต่งงานแล้วทำให้นายจ้างรู้สึกว่า ผู้สมัครงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น