19 ก.ค. , 2024, 08:56:32 pm

Author Topic: * บอกบุญ : ปั่นฝ้าย...สายบุญ...จุลกฐิน ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ พะเยา 22 ตค - 24 ตค. 53  (Read 12868 times)

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
การทอดกฐินนั้นเป็น "มหาสังฆทาน" ที่มีกุศลแรง เพราะเป็นกาลทานที่ทำได้เพียงวัดละครั้งต่อปี  
ในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปถึงวันเพ็ญ กลางเดือน  12 เท่านั้น

พุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เริ่มถวายผ้ากฐินเป็นคนแรกคือนางวิสาขา มหาอุบาสิกา
โดยขณะที่นางกำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นั้น ได้มีภิกษุชาวปาฐา แคว้นโกศล จำนวน 30 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน
พระภิกษุชาวปาฐาถือธุดงควัตรทั้ง 13 ข้อ อาทิเช่น
ถือครองผ้าไตรจำกัดแค่เพียง 3 ผืน เป็นผู้ที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ท่านเหล่านั้นได้เริ่มออกเดินทางมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา ขณะเดินทางมาถึงเมืองสาเกตก็เป็นฤดูเข้าพรรษา
จำต้องจำพรรษาอยู่ที่นั่น กระทั่งหลังจากออกจากพรรษาแล้ว จึงได้เริ่มออกเดินทางกันต่อ
ครั้นเมื่อเดินทางมาถึงก็ปรากฏว่า  ผ้าจีวรสบงนั้นเปียกโชกไปด้วยน้ำฝน น้ำค้างและโคลนตม
นางวิสาขาจึงได้กราบทูลขอว่า หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอให้ประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์
ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตโดยตรัสว่า กฐินตฺถาโร จ นาเมส สพฺพพุทฺเธหิ อนุญฺญาโต
แปลว่า ก็ชื่อว่าการกรานกฐินอันพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายทรงอนุญาตแล้ว

คำว่า “กฐิน” แท้จริงเป็นชื่อของกรอบไม้วงกลมสำหรับขึงผ้าให้ตึง มีทั้งขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไป
กฐินถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับใช้เย็บจีวรของพระสงฆ์ ซึ่งเดิมทีบรรดาพระภิกษุสงฆ์จะต้องทำกันเอง
โดยจะต้องตัด เย็บ ย้อม และตากแห้ง ให้เสร็จภายในวันเดียว
ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคีของเหล่าพระภิกษุสงฆ์จึงจะทำงานให้ลุล่วงไปได้
ในสมัยนั้นการเย็บจีวรพระจัดว่าเป็นงานใหญ่โตที่ทำกันอย่างเอิกเกริก

องค์กฐินจริงๆ จึงเป็นเพียงแค่ผ้าไตร สิ่งของนอกเหนือไปจากนั้นจัดเป็น บริวาร
เวลากรานกฐิน จึงกรานแต่ผ้า มีผ้าจีวรผืนหนึ่ง หรือสบงผืนหนึ่ง
หรือสังฆาฏิผืนหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่า "จุลกฐิน" ถ้าถวายทั้งไตรก็เรียกว่า "ปกติกฐิน" แต่ถ้าถวายจีวรครบทั้งวัดเรียก "มหากฐิน"

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน ดังนี้
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

« Last Edit: 03 ธ.ค. , 2011, 06:57:18 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
"จุลกฐิน" คือ
คำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก
เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว กล่าวคือ ต้องเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้าย ตัดเย็บ ย้อม
และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งอีกวันหนึ่ง


ดังนั้น โบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มาก
เพราะต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา (มหากฐิน) ภายในระยะเวลาอันจำกัด
โดยจุลกฐินนี้ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การร่วมมือกันจัดทำจุลกฐินจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นอย่างดี
ปัจจุบ้นประเพณีการทำจุลกฐินนิยมทำกันเฉพาะชุมชนทางภาคเหนือและอีสานเท่านั้น
โดยอีสานจะเรียกกฐินชนิดนี้ว่า "กฐินแล่น" (จุลกฐินไม่ใช่คำที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก)

เค้ามูลของการทำจีวรให้เสร็จในวันเดียว ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถา
กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งในคณะสงฆ์ในวัดพระเชตวันร่วมมือกันทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรุทธะ
ผู้มีจีวรเก่าใช้การเกือบไม่ได้แล้ว โดยในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่
ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงช่วยการทำไตรจีวรด้วย โดยทรงรับหน้าที่สนเข็มในการทำจีวรครั้งนี้ด้วย

เชื่อกันว่าการทอดจุลกฐินจะได้บุญมากกว่าการทอดกฐินธรรมดาถึง 10 เท่า
« Last Edit: 04 ต.ค. , 2010, 03:09:01 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน

ผม สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ ศิษย์ท่านอ.เกรียงไกร บุญธกานนท์
ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านผู้สนใจ ร่วมงานบุญมหากุศล "จุลกฐิน"

ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ซึ่งทางผมและคณะ ได้จัดทำผ้าป่า ณ วัดแห่งนี้มาแล้ว 5 ปี
( ซึ่งทางวัดได้จัดสร้าง โบสถ์ ห้องน้ำ หอฉัน ซื้อที่ดิน พระประธานและกุฏิ )

http://www.kasetsomboon.org/th/52.html

ปีที่ 6 นี้ เป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่น ๆ เพราะ
เป็น "กฐิน" ครั้งแรกของวัด ( ที่ผ่านมามีแต่ผ้าป่า )
และยังเป็น มหาบุญ - "จุลกฐิน" ที่มีอานิสงส์มาก
ยอดบริจาคเพื่อช่วยจัดสร้างกุฏิให้คณะสงฆ์ให้เสร็จสมบูรณ์

ทางชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายรอไว้ก่อนหน้าแล้ว ( เกริ่นไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา )

หลังจากทางผมได้จองกฐินกับทางวัดแล้ว
ทางผู้ใหญ่บ้านนายเหลี่ยม รุ่งเรืองแจ้งว่า ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน ทั้งตื่นเต้น และยินดีมาก
ได้เริ่มการประชุม เตรียมงานบางส่วนแล้ว


นอกจาก งานบุญที่วัดแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม คือ
การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ( ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด )
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และอื่น ๆ ซึ่งรอประสานงานกับ ผอ.โรงเรียนอีกครั้ง


« Last Edit: 24 ก.พ. , 2011, 02:34:23 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
การเดินทางโดยรถบัส

ออกเดินทาง

พฤหัส 20.00 น.  ปั๊มน้ำมันบางจาก ถ.เจริญราฎษร์ ( ถนนสาธร-เหนือใต้ )
                       ( ต้องเดินทางวันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด )

ศุกร์เช้า .......... ไหว้ วัดพระธาตุแช่แห้ง / วัดพระธาตุช้างค้ำ / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
พักที่ .............  พะเยา


เสาร์ ( พิธีกรรมกำหนดโดยทางวัด )

09.59 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่  บอกกล่าวเทพเทวาให้มารักษางานบุญจุลกฐิน
10.59 น. เป็นต้นไป

             พิธีปลูกต้นกล้าฝ้ายมงคล 9 ต้น โดยคณะเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ
             พระสงฆ์เจริญชัยมงคลกถา
             หญิงพรหมจรรย์ จำนวน 9 คน สมาทานอุโบสถศีล (รับศีล ๘)

             ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัยมงคล 9 ครั้ง เปิดงาน
             พิธีเก็บฝ้ายมงคล โดยหญิงพรหมจรรย์

            เจ้าภาพกฐินมอบฝ้ายมงคลจุลกฐิน พร้อมเครื่องสักการะในมณฑลพิธี
            เริ่มทอผ้าจุลกฐิน      

      ............... มอบทุน โรงเรียนบ้านโจ้โก้
      ............... ไหว้ พระนั่งดิน / วัดสันกลาง
      
19.00   คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมงานชมการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนาโดยกลุ่มแม่บ้าน
           บ้านเกษตรสมบูรณ์ และนักเรียนบ้านโจ้โก้ -

          จุดพลุดอกไม้ไฟ - ปล่อยโคมไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา


อาทิตย์

09.09 พิธีแห่จุลกฐินรอบพระวิหาร 3 รอบ

         พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-สืบชาดา พิธีถวายผ้าจุลกฐิน
         พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

11.30 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
12.00 คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน

         เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

                    
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

« Last Edit: 24 ก.พ. , 2011, 02:35:06 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
« Last Edit: 07 ต.ค. , 2010, 03:57:07 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

งานเมื่อปีที่ผ่านมาครับ ได้ยอดบริจาคประมาณ 4 แสนครับ ( รวมที่บริจาคให้โรงเรียน )

http://www.fengshuitown.com/fengshui-forum/index.php?topic=2052.0


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ท่านที่ประสงค์จะร่วมขบวนทัวร์จุลกฐิน + ไหว้พระ

ขอให้รีบตอบกลับด้วยครับ เหลือที่นั่งประมาณ 20 กว่าที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ขอบคุณครับ


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
รุ่น 45 - 46 - 47

ร่วมขบวนทัวร์ 4 ท่าน คุณอภิสมา + อนงค์ + วรันน์ภรณ์ + ภักษา

และรอการตัดสินใจหลายท่าน

ท่านที่สนใจ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม [email protected]


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สรุปรุ่น 45-46-47 เพิ่มเป็น 7 ท่าน

......

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะไม่มีการนำเงินบริจาคมาใช้ แยกเป็นคนละส่วนเด็ดขาดจากกันครับfengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ยอดเงินบริจาคสำหรับขณะนี้ 8 หมื่นกว่า  คาดว่าวันพุธนี้ น่าจะได้รวม ๆ แสนกว่า

( น้อยกว่าปีที่ผ่านมาพอควรครับ ... ปีที่ผ่านมา 4 แสนเศษ )

กุฎิวัดสร้างไปได้ 1 / 4 พักอยู่อาศัยได้ไม่กี่รูป  ยังขาดงบทั้งสิ้น 5 แสน

และหากทางวัดไม่มีผู้จัดทำผ้าป่าหาเงินบริจาค  ก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะเสร็จ

ขอจิตเมตตาจากทุกท่าน ช่วยกันคนละนิด อย่างน้อยให้สร้างได้เกินกว่าครึ่งก็ยังดีครับ

เพราะกุฏิเดิมเป็นไม้เก่ามากแล้ว ไม่รู้จะพักเมื่อใด

ขอบคุณครับ


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า ตอนนี้ชาวบ้านระดมช่วยกันพัฒนาวัดยกใหญ่

ทางโรงเรียนก็มีการเตรียมเด็กมาต้อนรับ แสดงศิลปะพื้นเมือง