17 มิ.ย. , 2024, 12:57:34 am

Author Topic: *** สุขภาพ : วิธีป้องกันความเสี่ยง(อันตราย)จากโทรศัพท์มือถือ  (Read 5647 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
สำนักข่าว CNN ตีพิมพ์เรื่อง 'Warning, Your brain exposed' = "คำเตือน, สมองของคุณได้รับรังสี
(คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ) แล้ว"

การศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบอันตรายจากโทรศัพท์มือถือในด้านการก่อมะเร็งชัดเจน
ทว่า... เนื่องจากการก่อมะเร็งสมองบางชนิดใช้เวลานานหลายสิบปี จึงมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตไอโฟน แบลคเบอรี่ ดังต่อไปนี้

(1). ถ้าเป็นไปได้, ให้ถือโทรศัพท์ห่างหัว 15-25 เซนติเมตร > ข้อนี้พูดง่าย-ทำยาก

(2). เด็ก-วัยรุ่น โดยเฉพาะช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี มีความหนากะโหลก (หัว) น้อยกว่าผู้ใหญ่ > ควรระวังให้มากขึ้น

(3). ถ้าเป็นไปได้, อย่าถือโทรศัพท์ด้วยมือข้างเดียว (ซ้ายข้างเดียว-ขวาข้างเดียว), ให้สลับซ้ายบ้าง ขวาบ้าง

      วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าติดต่อกันนาน
      และลดโอกาสเกิดหูเสื่อม-หูตึงจากการได้รับเสียงดังนานๆ ด้วย (กรณีเปิดลำโพงดัง)

(4). วิธีที่ อ.นพ.เกบ เมียคิน แนะนำ คือ ให้ใช้ 'small talk' ชนิดชุดต่อหูฟังแบบที่ไม่ใช่บลูทูต (not bluetooth)


หูฟังแบบนี้มีข้อดีได้แก่ ราคาไม่แพง (น่าจะไม่เกิน 100-200 บาท), ไม่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ส่ง-รับสัญญาณ),
และช่วยให้เดินพูด "หน้าตรง" ได้  คนที่ใช้โทรศัพท์แนบหูบางคนเกร็งคอ ทำให้คอเอียง อาจทำให้เมื่อยคอ หรือปวดหัวได้

คนที่เดินพูดโทรศัพท์จะได้ออกแรง-ออกกำลัง ป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน ความดันเลือดสูง และเบาหวาน

(5). ไม่ควรคุยนานเกิน 15-60 นาที/ครั้ง

(6). การใช้โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น สไกพ์ ฯลฯ ต่อกับหูฟัง หรือโทรศัพท์ไร้สายสลับบ้าง
      น่าจะดีกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือรูปแบบเดียวติดต่อกันนานๆ

และอย่าลืมว่า การใช้หูฟังต่อจากมือถือ (small talk) นานๆ อาจทำให้ "ช่วงล่าง" ของร่างกาย (ใกล้รังไข่-อัณฑะ)
ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านาน จึงควรจัดวางมือถือไว้สลับกัน 2 ข้างของเอว (ซ้ายบ้าง ขวาบ้าง เช่น ใส่กระเป๋าซ้ายสลับกระเป๋าขวา ฯลฯ)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์