17 มิ.ย. , 2024, 12:40:05 am

Author Topic: *** สุขภาพ : ดื่มหนักกับสูบหนัก...แบบไหนอายุยืนกว่า  (Read 4110 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****

ดื่มหนักกับสูบหนัก...แบบไหนอายุยืนกว่า
"(การ)ดื่ม(แอลกอฮอล์)หนักฆ่าคุณเร็วกว่า(การสูบ)บุหรี่, ผู้หญิงเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย",
ศ.ดร.อุลริค จอฮ์น และคณะจากมหาวิทยาลัยแพทย์ไกรฟ์เวาต์ เยอรมนี ทำการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ติดเหล้าหนัก(แอลกอฮอลิค) 149 ราย, และกลุ่มติดเหล้า (alcohol dependence) 4,070 ราย,
อายุ 18-64 ปี, ติดตามไป 14 ปี (ตีพิมพ์ใน J Alcoholism: Clinical & Experimental Research)

ผลการศึกษาพบว่า
•การดื่มหนักทำให้อายุสั้นกว่าประชากรทั่วไป 20 ปี

ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ติดเหล้าพบว่า
•ผู้ชายติดเหล้ามีอัตราตาย = เกือบ 2 เท่า
•ผู้หญิงมีอัตราตายสูงเป็น 4.6 เท่า

ถ้านับเป็นรายปี, จะพบอัตราตายเพิ่มสูงกว่าประชากรทั่วไปดังนี้
•ผู้ชาย = 1.9 เท่า
•ผู้หญิง = 4.6 เท่า

อายุขัยเฉลี่ยคนติดเหล้าผู้ชาย = 58 ปี, ผู้หญิง = 60 ปี, ต่ำกว่าประชากรเยอรมันทั่วไป 20 ปี

ทีนี้มาดูคนสูบบุหรี่บ้าง, บุหรี่ทำให้ตายเร็วน้อยกว่าดื่มหนัก
ทว่า... ทำให้เป็นโรคหนักๆ นานกว่า เช่น มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ

•สูบบุหรี่ > อายุสั้นลง 6.5-10 ปี

การลงทุนไม่สูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ และไม่ดื่มหนัก เป็นการออมทรัพย์-ออมสุขภาพที่คุ้มค่ามากที่สุดในระยะยาว