17 มิ.ย. , 2024, 02:11:11 am

Author Topic: แนะนำโปรแกรมสั่งพิมพ์ข้อมูลออกเป็นไฟล์ PDF  (Read 16641 times)

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
โปรแกรม doPDF เป็นโปรแกรมพิมพ์เอกสารเป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) ซึ่งจะได้รูปแบบไฟล์เอกสารที่สมบูรณ์ รองรับฟ้อนภาษาไทย เป็นฟรีแวร์ครับ

การใช้งานต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม doPDF มาติดตั้งกันก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dopdf.com/th/