30 พ.ค. , 2024, 03:31:28 am

Author Topic: *** ยอดเงินบริจาค 2556 / สรุป ยอดบริจาครวม 783,279 บาท  (Read 7636 times)

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ยอดเงินบริจาค  จะ Update ที่นี่นะครับ
หากท่านโอนมาแล้วไม่มีชื่อ แจ้งได้ทาง [email protected]

( หากท่านไม่ได้ระบุบริจาคเฉพาะเจาะจง ... ขออนุญาติเฉลี่ยไปทุกที่ที่ทำบุญนะครับ )


1. อจ.เกรียงไกร  บุญธกานนท์และครอบครัว   20,000 บาท
2. สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐและครอบครัว         20,000 บาท

« Last Edit: 26 ต.ค. , 2013, 03:30:23 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Re: *** ยอดเงินบริจาค 2556
« Reply #1 on: 13 ต.ค. , 2013, 10:03:37 am »
สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 500 บาท  ทางวัดจะออกใบอนุโมทนบัตรให้ครับ  นำไปหักภาษีได้ครับ
...

รุ่น 55  ....  14,840

วีรยุทธ  ธัญอนันต์กูล          10000 ( เจ้าภาพกำแพง 1 ช่อง )
ธนวัฒน์                             2000 ( วัด 1000 / รร. 1000 )
นภา จูวณิชกุล                     1000
จันทร์จิรา สมสุขหวัง               500
รุ่น 55                                1340

« Last Edit: 13 ต.ค. , 2013, 03:53:16 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Re: *** ยอดเงินบริจาค 2556
« Reply #2 on: 13 ต.ค. , 2013, 10:05:29 am »
รุ่น 56  ( ยอดรวม 29,840 )

................................................ วัดเกษตร     วัดร้องใหม่   ทุน

เศรษฐพงษ์  จตุรงคสัมฤทธิ์            10000
อัครวุฒิ วิภูษณวนิช และครอบครัว    1,000       
จิตติมา ชินพิพัฒน์ ........................ 500     500
เสาวนีย์ ขจิตพรวดี                         500     500     500
เอื้อมพร จันทร์เจริญ .....................    500     500
สุกัญญา ตุลยาภรณ์โชติ   ................    500     500
จิรวัฒน์ จีระนันตสิน .....................    1,000    
บ.โมเดอร์น อีลาสเท็กซ์ จำกัด     1,000     1,000     1,000
นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล                    500     1,000     500
สิริรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ ....................     200     300     500
พรรณอร สุนทรามงคล .................    300     300     400
บุญชัย ตั้งกรกนก ........................  200     200     100
นภาพรรณ รุ่งโรจน์วิทยากุล     500     300     200
บริษัท รักษ์พืชการเกษตร จำกัด    1,000     1,000     1,000
ธนชัย ชินวรกิจกุล          500
ภาวิณี ชินวรกิจกุล       500    

อื่น ๆ                                    840
« Last Edit: 14 ต.ค. , 2013, 05:27:20 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Re: *** ยอดเงินบริจาค 2556
« Reply #3 on: 15 ต.ค. , 2013, 07:12:13 am »
สุรพล พิชญาจิตติพงษ์   50,000 โรงเรียน

บจก.คลาสส์ซี่ เรคคอร์ดส์  4000

เจตน์สฤกษฏ์  จิดาภาศิริกุล 1000

ธงชัย รุ่น 53 .................. 20000 ( เจ้าภาพกำแพงวัด 1 ช่อง 10000 )
« Last Edit: 15 ต.ค. , 2013, 11:01:10 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สรุป ยอดบริจาครวม  783,279 บาท

ยอดบริจาคงานจุลกฐิน สำหรับวัดเกษตรสมบูรณ์ 669,979 บาท

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ยอดรวม 93100 บาท


กฐินวัดร้องใหม่
ยอดปัจจัยถวายที่ดิน 202,000 บาท

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99/155270367949119