17 มิ.ย. , 2024, 02:36:30 am

Author Topic: *** ฝึกจับผิด : การตั้งตี่จู้แบบนี้ผิดอย่างไร ?  (Read 5737 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
การตั้งตี่จู้แบบนี้ผิดอย่างไร ?

ปลายสัปดาห์หน้าเฉลยครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
1. ตี่จู้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดง

http://www.avivaspirit.com/%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%88.../

2. 2. กระจกตรงประตู ไม่ดี
... รับและสะท้อนออกหมด ทั้งดีและไม่ดี

3. กระจก คือ เคลื่อนไหว ไม่มั่นคง ด้อยบารมี

หมายเหตุ :
เจ้าที่ห่างผนังเพียงเล็กน้อย ( ติดคิ้วบัว ) ไม่ใช่ประเด็น
หลังพิงกำแพง และด้านหลังมีได้เป็นช่องกว้าง OK

4. คนจีน นิยมกระถางธูปใหญ่ ๆ เพื่อให้ได้ปักหลาย ๆ คน
    บ่อยครั้ง ใหญ่เกินไปมาก กลับไม่ดี

5. ไฟที่เปิดในตี่จู้สว่างมากไป ไม่ดี