19 ก.ค. , 2024, 09:42:03 pm

Author Topic: *** บอกบุญ สร้างเจดีย์พระธาตุ ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ จ.พะเยา  (Read 5187 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน

ศุกร์ 13 - อาทิตย์ 15 นี้   
ทาง WebMaster & Fengshuitown จัดไตรกฐิน ( กฐิน 3 วัด )


1. วัดเกษตรสมบูรณ์
เป็นวัดที่ทางผมและครอบครัวช่วยอุปถัมภ์มาตั้งแต่ 2548
จนปัจจุบันเป็นวัดโดยสมบูรณ์แล้ว  ( ฝังลูกนิมิต ปีที่ผ่านมา )
วางแผนจัดสร้าง “เจดีย์พระธาตุ”   โดยได้รับพระบรมสารีริกธาตุ
จากพระเลขาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
และได้รับพระอรหันตธาตุ จากศรีลังกา จากผู้ใหญ่ใจเมตตา
งบประมาณ 6 – 8 บาท  ระยะเวลาการสร้าง 2 – 3 ปี

2. วัดร้องใหม่
จัดซื้อที่ดินวัด ฉลองศาลาปฏิบัติธรรม ทำบุญพัดยศสมณศักดิ์
ของท่านเจ้าอาวาส พระครูสุเมธนพกิจ

3. วัดดอนมูล
สร้างหลังคาพระอุโบสถ  ถวายช่อฟ้า ใบระกา
…..
ทั้งหมดเป็นวัดเล็ก ๆ ใน อ.เชียงคำ  จ.พะเยา
ล้วนแต่มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นผู้ดูแล
อาศัยปัจจัยจากชาวบ้านที่มีฐานะน้อย ยากที่สำเร็จได้
จึงขอบอกบุญมายังกัลยาณมิตรทุกท่าน
....
ทุกปัจจัย เข้าสู่วัดโดยตรง ( ค่าทัวร์ แยกขาดออกไป )
แต่ละวัด มีกรรมการหมู่บ้านช่วยกันดูแล ตรวจสอบ
และจะมีการแจ้งความคืบหน้ามายังข้าพเจ้า
เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
….
กรุณาโอนภายใน เที่ยงพฤหัสบดี 12
... สุภชัย  วิวัฒนะประเสริฐ    085-161-0880
    กสิกร  แฉล้มนิมิตร
    729-2-28312-6


หากท่านมิได้ระบุว่า ปัจจัยถวายวัดใดวัดหนึ่งเป็นพิเศษ
ข้าพเจ้าขออนุญาตจัดสรรเป็น 40 / 30 / 30 ตามลำดับ
หรือประสงค์ถวายปัจจัยเพื่อการใดโดยเฉพาะ เช่น
เสาบริวารในองค์เจดีย์พระธาตุ หรือที่ดินวัด หรือช่อฟ้าเอก
ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

http://www.avivaspirit.com/wp-content/uploads/Katin-2558.pdf

« Last Edit: 09 พ.ย. , 2015, 06:17:14 am by fengshui »

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
รูปแบบการจัดส้ราง

ได้ขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์

มีศาลา 8 เหลี่ยมล้อม  และเปิดช่องทางเดินเข้าที่ตำแหน่งประตูสวรรค์