08 ก.ค. , 2020, 07:09:13 am

Author Topic: กราบสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์และซือเฮียที่เคารพทุกท่าน  (Read 3375 times)

kpangam

  • Jr. Member
  • **
กราบเรียนท่านอาจารย์ใหญ่

ผมขออนุญาตอวยพรปีใหม่ไทยล่วงหน้าแด่ ท่านอาจารย์ใหญ่ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยดลบันดาล
ให้ท่านอาจารย์ใหญ่มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของลูกศิษย์และหลานศิษย์ทั้งหลายด้วยเทอญ

ผมได้แต่งกลอนอวยพรไว้ด้วยเลยขออนุญาต แสดงเพื่อบูชาท่านอาจารย์ใหญ่ดังนี้ครับ

ก้มกราบท่านอาจารย์เกรียงไกร
ในวันปีใหม่ไทยส่งเสริม
สงกรานต์สักการเพิ่มเติม
อัญเชิญเชิดชูครูบูชา

ข้าฯ น้อมค้อมหัวประนมกร
วิงวอนเทพไท้ไทยทั่วหล้า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนานา
คุ้มครองรักษาท่านอาจารย์

บริบาลให้ยืนยงดำรงลักษณ์
เป็นหลักปกปักป้องศิษย์ศรี
ให้ยืนหยัดยึดมั่นคุณธรรมดี
ตามวิธีวิถีจริยธรรม

รู้ร่ำเรียนพากเพียรปฏิบัติ
เร่งรัดพัฒนาหาเห่อเหิม
อ่อนน้อมถ่อมตัวเพิ่มเติม
ส่งเสริมเชิดชูช่วยชมรมฯ

                   ธนกรม
                   ผู้ฝึกหัดเป็นผู้เรียนรู้รุ่นหลัง
                   ศิษย์ชมรมฯ  รุ่นที่   41

และขออวยพรซือเฮียที่เคารพทุกท่าน
ทั้งซือเฮียสุภชัย, ซือเฮียการุณ, ซือเฮียภัค, ซือเฮียทวีศักดิ์,ซือเฮียวิศิษฎ์, ซือเฮียหมอ  และซือเฮียท่านอื่นๆที่ขออภัยจำชื่อไม่ได้ซึ่งเคยสอนสั่ง ให้ผมได้มีความรู้ในวิชาของสำนัก  รวมไปถึงซือเฮียโจ้ที่ทำโปรแกรมให้ได้ใช้อย่างสะดวก ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอวยชัยให้พรแด่ซือเฮียทุกๆท่านให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน ด้วยเทอญ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****