ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย

 


CASE ดวงจีน 115 : คุณ น

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีทอง เกิดในเดือนไฟ ฤดูร้อน
ดิถีอ่อนแอ อาศัยดินให้กำเนิด และคู่ธาตุ
ดิถีพอมีสภาพ
ต้องการน้ำมาปรับอุณหภูมิ

ธาตุสำคัญ : ดิน /2 และน้ำ
ธาตุให้โทษ : ไฟ

วัยจร :
วัยจรดินทิ่ว /2 มา โดยรวมคือดี - ดีมาก
สุขภาพ จะค่อย ๆ ดีขึ้นในช่วงนี้

ปีจร

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 น้ำมาดี ราศีล่างแย่งภาคีไม่ดี
และหลักเดือนเป็นราศีแย่งลาภ ( เวลาไม้ 2/ มา )
และเป็นราศีกีดกันลาภ ( ไม้กะ 1/ ที่หลักปี )
ดังนั้น ชีวิตที่ผ่านมา จะวุ่นวาย และเสียลาภเกี่ยวกับการเงินเป็นประจำ
แก้ไขด้วยการรับมอบเหรียญอิกบี่ 2 / 8 จำนวน 2 เหรียญจาก 2 บุคคล
เพื่อภาคีหลักเดือน และลัคนาสมบูรณ์ออก
ผู้มอบเกิดปีมะแม ระหว่าง 6 กพ. 2498 - 3 กพ. ปีถัดไป
พกตลอดชีวิต
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


ปี 2547 เป็นปี 1 / 9 มา
ดิถีและหลักยาม และปฏิสนธิแย่งลาภ วุ่นวาย
การแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญเปี้ยสุก 3 / 11 ภาคีหลักยามออก
ผู้มอบเกิดปีจอ ระหว่าง 6 กพ. 2489 - 3 กพ. ปีถัดไป
พกจนถึง 4 กพ. 2549

และรับมอบเหรียญเปี้ยซิ้ง 3 / 5 ภาคีปฏิสนธิออก
ผู้มอบเกิดปีจอ ระหว่าง 6 กพ. 2519 - 3 กพ. ปีถัดไป
พกตลอดชีวิต
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


ปี 2548 เป็นปี 2 / 10 ลาภมาดี

ข้อควรปฏิบัติ :

ทิศเหนือ เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***