ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน
CASE ดวงจีน : 7.......คำตอบของน้องคุณพิชัย.


ประเภท ดวงจีน : ดวงพิเศษ
เป็นดวง 3 ธาตุ   คือ ดิน ทอง น้ำ ( จัดเป็นดวงพิเศษ ประเภทถ่ายเท )

ธาตุสำคัญ : ธาตุน้ำ ทอง
ธาตุปกติ : ธาตุดิน
ธาตุให้โทษ : ธาตุไม้ ไฟ

บุคลิกลักษณะ :
เป็นคนฉลาด สติปัญญาดีถึงดีมาก แต่เพราะมีปัญญาดี อาจจะทำให้มองข้ามความคิดเห็นผู้อื่นได้ง่าย
ดังนั้น จึงต้องระวังในการแสดงตนให้อ่อนน้อม ถ่อมตน และยับยั้งอารมณ์ จึงจะประสบความสำเร็จได้ดี

 

วัยจร : บี่ ( / 8 ) ชีวิตปกติ ค่อนไปทางติดลบเล็กน้อย
พอถึงอายุ 24 ปีจีน วัยจรโบ่ว ( ราศีบนรหัส 5 / ) จะเข้ามาภาคีกับราศีบนในดวงที่หลักปี กุ่ย
( ราศีบนรหัส 10 / ) จะสูญเสียลาภมาก

วัยจร เต็ง / จี๋ ( 4 / 6 ), เปี้ย / ซิ้ง ( 3 / 5 ), อิก / เบ้า ( 2 / 4 ), กะ / เอี้ยง ( 1 / 3 )
ต้องแก้ไขทุกช่วงไปด้วยการรับมอบเหรียญที่ใช้ภาคีบนล่าง วัยจรที่เราไม่ต้องการ
ให้มีผลกระทบกับเราน้อยที่สุด จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

การแก้ไข :
ให้รับมอบเหรียญ กุ่ย / บี่ ( 10 / 8 ) จากบุคคลปีแพะที่เกิดระหว่าง
6 กุมภาพันธ์ 2486 - 4 กุมภาพันธ์
2487 ( ปัจจุบัน 2544 อายุ 58 ปี ) พกไว้จนอายุขึ้น 34 ปีจีน

กษ์รับมอบเหรียญ ( เลือกเพียง 1 เหรียญ )
22 ธันวาคม 2548  เวลา 13.30 - 14.30 น.
25 ธันวาคม 2548  ได้ทุกเวลา
11 หรือ 31 มกราคม  เวลา 13.30 - 14.30 น.
( ข้อแนะนำ การพกเหรียญเป็นช่วงเวลานาน ควรทำเป็นเหรียญทอง )

ปีจร :
2544 ( 8 / 6 ) ปะทะกับราศีล่างรหัส /12 ในดวง ซึ่งเป็นธาตุสำคัญในดวง คือ ไม่ดี
ให้รับมอบเหรียญ เปี้ย / ซิง ( 3 / 9 ) ดูรายละเอียดและฤกษ์รับมอบในบทความประจำเดือน

2545 ( 9 / 7 ) ปกติดี ไม่ต้องแก้ไข


การแก้ไข ดวงจีนโดยวิธีอื่น ๆ คือ การหันหัวนอนไปยังทิศเหนือ
หากหันหัวนอนไม่ต้องดูฤกษ์ แต่ขยับเตียงต้องดูฤกษ์
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่พิงทิศเหนือ ให้กราบไหว้เป็นประจำ