ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย


CASE ดวงจีน 75 : คุณอ.

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีทอง เกิดในเดือนไม้ ฤดูใบไม่ผลิ
ทองมีกำลังเนื่องจากอาศัยดิน 2 ตัว + คู่ธาตุอีก 2
แต่มีสภาพไม่สมบูรณ์ เพราะดินไม่มีไฟให้กำเนิด

ธาตุสำคัญ : ไฟราศีล่าง ทองราศีล่าง
ธาตุให้โทษ : ไฟเปี้ย 3/

วัยจร :
วัยจรไม้อิก 2/ มา ชีวิตวุ่นวายมากเกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่ลาภที่ดี ได้มาก็มีเรื่องราว หรือเสียไปในที่สุด

การแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญ 7 / 7 แกโง่ว เพื่อภาคีวัยจรออก พกนาน 2 ปี
ผู้มอบเกิดปีมะเมีย ระหว่าง 6 กพ. 2533 - 3 กพ.ปีถัดไป

ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
ฤกษ์รับมอบ 29 ตค. ทั้งวัน หรือ 8, 18, 28 ตค. เวลา 11.30-12.30 น.


ปีจร
ปี 2545 เป็นปี 9 / 7 ราศีล่างไฟ ดี
แต่เนื่องจากปฏิสนธิถูกฮ่องเต้ทับ จะมีเรื่องวิวาท วุ่นวายเล็กน้อย

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 ราศีล่างไม่ปะทะ เพราะถูกภาคีไปแล้ว ปกติ

หมายเหตุ
จากดวง มีลูกช้า เดือนที่มีโอกาสตั้งครรภ์มากที่สุด คือ พค - ต้นมิย.


ข้อควรปฏิบัติ :
ทิศใต้เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***