ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย


CASE ดวงจีน 85: คุณ ภ.

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีทอง เกิดในเดือนน้ำ ฤดูหนาว ( น้ำ )
ทองเย็นจัด อาศัยไฟปรับอุณหภูมิ

ธาตุสำคัญ : ไฟ /6 ไม้
ธาตุให้โทษ : น้ำ

วัยจร :
วัยจรไม้อิก มาดี เป็นลาภ และมาส่งเสริมให้ไฟมีสภาพ


ปีจร
ปี 2545 เป็นปี 9 / 7 น้ำราศีบนมาไม่ดี
ไฟราศีล่างมาปะทะในดวง ไม่ดี มีสิทธิอุบัติเหตุ ผ่าตัด ป่วย
การแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญปรับดวงประจำปี
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )


ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 น้ำบนมาไม่ดี แต่น้ำนั่งบนดิน บทบาทให้โทษเล้กน้อย
และ ดินบี่ /8 มีไฟแฝง ทำให้ไฟในดวงมีสภาพมากขึ้น ไม่ต้องแก้ไข

ปี 2547 เป็นปี 1 / 9 ไม้บนมาดี แต่ติดที่ราศีล่างไตรภาคีในดวงเป็นน้ำ
ต้องหันหัวนอนไปธาตุสำคัญจะช่วยได้

ข้อควรปฏิบัติ :

ทิศใต้ และทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***