ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย


CASE ดวงจีน 95 : คุณ ส.

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีไม้ เกิดในเดือนไฟ ฤดูร้อน
ดิถีอ่อนแอ อาศัยน้ำ พอมีสภาพ
ไฟมาก ลาภแข็งแรง
ดิถีอ่อนแอ ลาภมาก ไม่ป่วย ก็ประสบความสำเร็จยาก

ธาตุสำคัญ : น้ำ ( 9/ ยิ้ม และ /12 ไห ) และไม้
ดีที่สุด หากตั้งจุดยึดเหนี่ยวอีก 2 ที่เป็น /4 เบ้า และ บี่ /8
( จะไตรภาคีกับในดวง เป็นไม้ที่แข็งแรง รับลาภได้ โรคภัยลดลง )
ธาตุให้โทษ : ไฟ ทอง


วัยจร :
วัยจรไม้กะ 1/ มาแย่งลาภ มีทั้งดีและไม่ดี
ไม่ดี มีมากกว่า
การแก้ไข ดวงจีน
ให้รับมอบเหรียญกี๋ทิ่ว 6 / 2 เพื่อภาคีวัยจรออก
ผู้มอบเกิดปีฉลู ระหว่าง 6 กพ. 2492 - 3 กพ. ปีถัดไป พกจนถึง 4 กพ. 2551
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***

ปีจร
ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 มาภาคีกับลาภ ทำให้เสียลาภ ไม่ดี
แม้รับมอบเหรียญ ก็ช่วยได้ไม่มาก แต่ยังดีกว่าไม่แก้
การแก้ไข ดวงจีน
ให้มารับมอบเหรียญปรับแก้ดวงประจำปี 2546
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )


ปี 2547 เป็นปี 1 / 9 มาแย่งลาภอีก
การแก้ไข ดวงจีน
ให้มารับมอบเหรียญปรับแก้ดวงประจำปี 2546
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )

หมายเหตุ
ปัญหาเรื่องการเงิน น่าจะมีปัญหาตั้งแต่อายุจีน 46 - 50
ปี 2544 มะเส็ง /6 มาปะทะกับน้ำไห /12 ในดวง ทำให้ดิถียิ่งแย่
ปี 2545 มะเมีย /7 มาปะทะกับน้ำจื้อ /1 ในดวง ทำให้ดิถียิ่งแย่
ไม่สามารถรับลาภได้ ( มีแต่เรื่องเสียลาภ ได้มาก็เสียไปอีก )


สำหรับเรื่องโรคความดัน
น่าจะเริ่มเป็นตั้งแต่ 2539 ( ไฟมา )
อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นหลัง 2551


ข้อควรปฏิบัติ :

ทิศตะวันออก และทิศเหนือ เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***