ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน
CASE ดวงจีน 19 : คำตอบของ คุณ จ.


ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีน้ำ เกิดเดือนน้ำ ฤดูหนาว
ต้องการไฟมาปรับอุณหภูมิ
และไม้เป็นธาตุแสดงออก และส่งเสริมไฟ

ธาตุสำคัญ : ไฟ และไม้
ธาตุให้โทษ :
น้ำ

วัยจร : เปี้ย ธาตุไฟ ราศีบน 3/ มาดี แต่ดีไม่เต็มที่เพราะในดวงมีธาตุทอง ราศีบน 8/
แย่งกันภาคี รวมทั้งปีจร 8 / 6 ก็เข้ามาแย่งด้วย จึงวุ่นวายเกี่ยวกับการเงิน
( ลาภของดวง -> เงินทอง ผลงานต่าง ๆ มักถูกผู้อื่นแย่งไป )
และสุขภาพไม่ดี ( อุณหภูมิของดวง )

และเหตุการณ์ทำนองเดียวกัน จะเกิดในปีพศ.ที่ลงท้ายด้วยเลข 4
เช่น 2534, 2524 .... ( และในอนาคตด้วยเช่นกัน )

หากท่านพบว่า ปัญหาที่ประสบอยู่ค่อนข้างหนัก ก็ควรแก้ไขดังนี้

1. ให้พกเหรียญ เปี้ย / จื้อ ( 3 / 1 ) เพื่อภาคีหลักปีออก พกตลอดชีวิต
( ผู้มอบเกิดระหว่าง 6 กพ. 2479 - 3 กพ. 2480 อายุประมาณ 66 ปีจีน )
ฤกษ์รับมอบ 12 กค. 2544 ได้ทุกเวลา ยกเว้น 11.00 - 13.00 น. หรือ
24 กค. 2544 เวลา 7.30 - 8.30

2. ให้พกเหรียญ เปี้ย / สุก ( 3 / 11 ) เพื่อภาคีหลักปฏิสนธิออก พกตลอดชีวิต
( ผู้มอบเกิดระหว่าง 6 กพ. 2489 - 3 กพ. 2490 อายุประมาณ 56 ปีจีน )   FIX  ***
ฤกษ์รับมอบ
12 กค. 2544
เวลา 19.30 - 20.30 น.
22 กค. 2544 ได้ทุกเวลา ยกเว้น 7.00 - 9.00 น.


หมายเหตุ: ทั้ง 2 เหรียญ ติดต่อสั่งทำ อ่านได้ที่หน้า "ประชาสัมพันธ์"
และควรอ่านบทความเก่า ที่เกี่ยวกับการรับมอบเหรียญด้วย


3. ให้พกเหรียญ เปี้ย / ซิม ( 3 / 9 ) เพื่อภาคีปีจร พกจนถึง 4 กพ. 2545
ให้มารับเหรียญได้ที่ชมรม ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
ฤกษ์รับมอบ 12 กค. 2544 15.30 - 16.30 น. หรือ
22 กค. 2544 15.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ: ควรรับเหรียญทั้ง 3 เหรียญในช่วงเวลาใกล้กันจะดีกว่า

ปีจร : 2545 ( 9 / 7)
มีทั้งน้ำและไฟเข้ามา แต่โดยรวมจะดีขึ้น


สุขภาพโดยทั่วไป
จากวัยจร สุก /11 ดิน ( อายุจีน 22 ) ปะทะกับดิน /5 ในดวง การปิดกั้นน้ำหมดไป
กลายเป็นน้ำขุ่น น้ำเกี่ยวกับไต และธาตุไม้ที่แฝงอยู่เกี่ยวกับตับ รวมทั้งอุณหภูมิในดวง
ก็ไม่สมดุล ( เย็นไป ) ซึ่งไต และตับ จะส่งเกียวกับโรคปวดหลังได้
จึงควรให้หมอตรวจอวัยวะทั้ง 2 ด้วย
( หากสะดวกกรุณาแจ้งผลให้ทราบที่ [email protected] )

หน้าที่การงาน :
ทำงานให้ผู้อื่นดี ไม่สมควรลาออกในช่วงนี้
เพราะไฟ 3/ ซึ่งเป็นลาภในดวง กำลังจะหมดไป ( อายุจีน 37 - 41 )
ลงทุนแล้ว จะดีเพียงระยะสั้น
แม้ว่ารับมอบเหรียญ จะช่วยได้บ้าง แต่เมื่ออายุ 42 ธาตุไฟหมดไป
เมื่อเข้าสู่วัยจรล่าง /9 ทอง ซึ่งไตรภาคีกับดวงเป็นน้ำ จะไม่ดี

ข้อควรปฏิบัติ :
เนื่องจากท่านและภรรยา ธาตุที่ต้องการอันดับ 1 ขัดแย้งกัน
ธาตุที่ใช้ได้กับทั้ง 2 คนคือ ธาตุไม้ ทิศตะวันออก
ให้หันหัวนอนไปทางทิศออก ( ห้ามย้ายเตียง เพราะต้องดูฤกษ์กำกับ )
หากทดลองทำแล้ว วัดผลที่ 1 เดือน หากชีวิตราบรื่นขึ้น ก็ค่อยเป็นการถาวร


สำหรับส่วนบุคคล หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออก หรือทิศใต้ให้กราบไหว้เป็นประจำ
หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศตะวันออก หรือทิศใต้ ( ทิศใต้ดีกว่า )
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected]