ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน
CASE ดวงจีน : 4.......คำตอบของคุณ.อ.


ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีเป็นไฟ เกิดในเดือนน้ำ ฤดูหนาว น้ำมีกำลังมาก อาศัยไม้แปรสภาพ และมีคู่ธาตุ ทำให้ไฟมีสภาพ

ธาตุสำคัญ : ไฟ และไม้
ธาตุให้โทษ : ธาตุน้ำ และธาตุดิน /5 เพราะ จะไตรภาคีในดวง ( /9 /1 /5 ) เป็นธาตุน้ำ

ปีจร : 2544 ( 8 / 6 ) ภาคีกับดิถี จะทำให้ปีนี้เด็กอาจงอแงได้
ให้รับมอบเหรียญ 3 / 9 เปี้ย / ซิม ได้ที่ชมรม
อย่างไรก็ตาม เด็กวัยขนาดนี้พกเหรียญอาจไม่ค่อยเหมาะนัก หากไม่มีเหตุรุนแรง ก็ไม่จำเป็นต้องรับมอบ

การแก้ไข โดยวิธีอื่น ๆ คือ การหันหัวนอนไปยังทิศตะวันออก หรือทิศใต้
หากหันหัวนอนไม่ต้องดูฤกษ์ แต่ขยับเตียงต้องดูฤกษ

ปีจร : 2545 ( 9 / 7 ) ครึ่งปีแรกไม่ค่อยดีนัก ( บทบาทของธาตุน้ำราศีบน ) แต่ครึ่งปีหลังจะเป็นปกติ

เกี่ยวกับสุขภาพ : ปกติดี
หน้าที่การงานในอนาคต :
การกำหนดอาชีพ ควรให้เป็นไปตามความชอบ ความถนัด และโอกาสที่เอื้ออำนวยมากกว่า
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ( หยาง ) 

โดยทั่วไป ดวงจะบอกถึงว่าเป็นดวงขุนนาง ( ดวงข้าราชการ ) หรือดวงพ่อค้า นักธุรกิจ
และจากดวงข้างต้น ลาภเด่นคืออยู่ราศีบน ใกล้กับดิถี และมีฐานลาภ
ดังนั้น จึงเป็นดวงค้าขาย