ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน
CASE ดวงจีน 44 : คุณน.


ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีน้ำ เกิดในเดือนดิน ฤดูหนาว
ในดวงมีทอง และน้ำอีก ดิถีมีกำลังมาก และเย็น
ต้องการไม้เพื่อระบายออก และไปกำเนิดไฟ เพื่อสร้างความอบอุ่น

ธาตุสำคัญ : ไม้ และไฟ เพื่อปรับอุณหภูมิ
ธาตุให้โทษ : น้ำ ทอง

วัยจร :
ไฟเต็ง 4/ มาดีและเป็นลาภ
รวมถึงทำให้สุขภาพสมดุล

ปีจร
ปี 2545 เป็นปี 9 / 7 ภาคีหลักปี
ซึ่งในดวงหลักปี เป็นธาตุไฟและดินในฤดูร้อนที่ควบคุมน้ำได้ คือดี
เมื่อถูกภาคี คือไม่ดี จะทำให้ป่วย

ดังนั้น ให้มารับมอบเหรียญ 4 / 8 ที่ชมรม ติดต่อคุณวรรณ 2349358 เวลาทำการ
พกไว้ 1 ปี

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 น้ำมาไม่ดีเช่นกัน ปลายปี 45 ให้ติดต่อมาที่ชมรม
รับมอบเหรียญ 5 / 7 พกไว้ 1 ปี

อาชีพ
ธาตุไม้ เกี่ยวกับเกษตร เฟอร์นิเจอร์ นักข่าว
ธาตุไฟ งานเชื่อม ทำครัว ครู นักวิชาการ
แต่อาชีพที่ดีที่สุด คืองานที่เรารักชอบ และมีอนาคต

โรคภัย
หากรับมอบเหรียญแล้ว อาการจะทรงตัว
แต่หากนอนหันหัวไปทิศตะวันออก หรือทิศใต้ อาการจะดีขึ้น
กพ 2547 อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้น

หมายเหตุ :
ตามที่ได้แจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมโดยไม่ได้ดูฤกษ์
ให้ทำการล้างปรับสภาพ ( ล้างอาถรรพ์ )
วันที่ 25 กพ. 2545 15.30-16.30
หรือ วันที่ 9 มีนา 17.30 - 18.30
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความที่ผ่านมา

ข้อควรปฏิบัติ :
ทิศตะวันออก และทิศใต้ เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected]