ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย


CASE ดวงจีน 108 : คุณ พ

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีไฟ เกิดในเดือนดิน ฤดูร้อน
ไฟแข็งแรงปานกลาง

ธาตุสำคัญ : ไฟล่าง ทอง
ธาตุให้โทษ : น้ำยิ้ม 9/

วัยจร :
วัยจรน้ำไห /12 มาไตรภาคีเป็นไม้
ไฟเต็งอ่อนอแ มีไม้มาก ๆ ไฟไม่ลุก จะป่วย
ไม้แข็งแกร่ง ทองก็แย่
ตามที่แจ้งเรื่อง ก้อนเนื้อที่ทรวงอก เกิดจาก
ตั้งแต่ปี 2545 ไม้แข็งแกร่ง ทองแย่
และปี 2545 ภาคีดิถี + หลักเดือน ป่วยเกี่ยวกับธาตุไฟ
คือ หัวใจ สายตา เลือด


แก้ไขด้วยการ
รับมอบเหรียญโบ่วเอี้ยง 5 / 3 ภาคีวัยจรออก
ผู้มอบเกิดปีขาล ระหว่าง 6 กพ. 2481 - 3 กพ. ปีถัดไป
พกจนถึง 4 กพ. 2550
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***ปีจร

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 ปกติ

ปี 2547 เป็นปี 1 / 9 ไม้กะมาภคีกับดินกี้ในดวง
ทองขาดตัวส่งเสริม ไม่ดี แม้อาศัยทองล่างหนุน แต่ก็ยังไม่ดี
ให้มารับมอบเหรียญปรับดวงประจำปี ตอนปลายปี 2546
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


ปี 2548 เป็นปี 2 / 10 ภาคีลาภในดวง จะเสียหายมาก
ให้มารับมอบเหรียญปรับดวงประจำปี ตอนปลายปี 2547
รายละเอียดตามข้างต้นข้อควรปฏิบัติ :

ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***