ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน
CASE ดวงจีน 38 : พ่อคุณว.

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีทอง เกิดในเดือนทอง ฤดูใบไม้ร่วง ( ทอง )
ดิถีมีกำลัง ไม้อ่อนแอสุด อาศัยน้ำแปรสภาพ

ธาตุสำคัญ : น้ำ ไม้

ธาตุให้โทษ : ทอง

วัยจร :
ทองแก 7/ มา หากเป็นช่วงวัยทำงานคือไม่ดี
เพราะเป็นคู่แข่ง มาแย่งลาภ
แต่ปัจจุบันอายุท่านมากแล้ว และไม่ได้รับผิดชอบการงานใด ๆ
ไม่ต้องแก้ไข

ปีจร
และปี 2545 เป็นปี 9 / 7 ภาคีในดวง แต่ปกติ ไม่ต้องแก้ไข

ปี 2546 ปี 10 / 8 ปกติดี

สุขภาพ ปกติดี

การเดินทาง
ควรระวังเดือนมีนาคม /4 และเดือนสิงหาคม /9

ข้อควรปฏิบัติ :
ทิศเหนือ และตะวันออก เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ
หรือหันหัวนอนไปทิศนี้
หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected]