ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย


CASE ดวงจีน 116 : คุณ น

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีทอง เกิดในเดือนไฟ ฤดูร้อน
ดิถีอ่อนแอ อาศัยดินให้กำเนิด
ดิถีพอมีสภาพ ต้องการทองล่าง
ต้องการน้ำมาปรับอุณหภูมิ

ธาตุสำคัญ : ทองล่าง และน้ำ
ธาตุให้โทษ : ไฟ

ในดวง ปฏิสนธิ เป็นราศีแย่งลาภ ( เป็นคู่แข่ง )
แก้ไขด้วยการรับมอบเหรียญอิกจี๋ 2 / 6 เพื่อภาคีออก
ผู้มอบเกิดปีมะเส็ง ระหว่าง 6 กพ. 2508 - 3 กพ. ปีถัดไป พก
ตลอดชีวิต
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***วัยจร :
วัยจรดินบี่ /8 มา
ในดวงมีดินมาก จนกลบทอง
ต้องการให้ทองโผล่ออกจากดิน ดังนั้น ไม่ต้องการดินมาอีก
ความหมาย คือ ผลงานไม่ได้รับการพิจารณา หรือผู้ใหญ่มองไม่เห็น
( ปิดทองหลังพระ )
แก้ไขด้วยการรับมอบเหรียญเปี้ยโง่ว 3 / 7 เพื่อภาคีออก
ผู้มอบเกิดปีมะเมีย ระหว่าง 6 กพ. 2509 - 3 กพ. ปีถัดไป พกจนถึง 4 กพ. 2549

ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


ปีจร

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 ดินล่างมาไม่ต้องการ
แก้ไขด้วยการรับมอบเหรียญประจำปีที่ชมรม

ปี 2547 เป็นปี 1 / 9 ลาภมา
แต่ถูกหลักเดือนภาคีบนล่าง
ลาภที่ควรจะได้ จะไม่ได้, ผิดหวัง
การแก้ไข
*** ช่วยได้เพียงผ่อนหนักเป็นเบาเท่านั้น ***
ให้รับมอบเหรียญกะซิม แย่งภาคีหลักเดือน
รับมอบเหรียญกะซิม 1 / 9
ผู้มอบเกิดปีวอก ระหว่าง 6 กพ. 2487 - 3 กพ. ปีถัดไป
พกจนถึง 4 กพ. 2548

และรับมอบเหรียญกะโง่ว 1 / 7 ภาคีหลักปีออก
ผู้มอบเกิดปีมะเมีย ระหว่าง 6 กพ. 2497 - 3 กพ. ปีถัดไป พกจนถึง 4 กพ. 2548
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


ปี 2548 เป็นปี 2 / 10 ลาภมาดี

ในดวงมีราศีแย่งลาภ และทำให้ลาภสูญ หลายหลัก
ทำให้ชีวิตมีอุปสรรค ได้รับลาภผลไม่เต็มที่
แก้ไขด้วยการรับมอบเหรียญ ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

ข้อควรปฏิบัติ :

ทิศตะวันตก และเหนือ เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***