ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

CASE ดวงจีน 41x : คุณ ส.2


ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีไม้ เกิดในเดือนน้ำ ฤดหนาว
ต้องการไฟ มาปรับอุณหภูมิ

ธาตุสำคัญ : ไฟ และดิน ( เพื่อเป็นลาภ )
ธาตุให้โทษ : น้ำ และทองซิง 8/

วัยจร :
ดินสุก /11มาแย่งภาคีกับไม้ /4 และจะปะทะกับลัคนา /5
แต่ไม่เป็นอะไรมาก เพียงแค่วุ่นวาย

ปีจร
ปี 2545 เป็นปี 9 / 7 ไฟ /7 มาปะทะ /1 ไม่ดี ( ซึ่งเป็นฐานรากของดิถี )
มีสิทธิเกิดอุบัติเหตุ เจ็บตัว
การแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญ 4 / 8 ที่ชมรม ติดต่อคุณวรรณ 234-9358 ( เวลาทำการ )
และปี 2546 น้ำมาไม่ดีเช่นกัน เพราะมาภาคีลาภ ทำให้เสียลาภ
ให้รับมอบเหรียญ 5 / 7ที่ชมรม ติดต่อ ธค. 2545

คู่ครองกับโรคภัย
จากดวง ต้องระวังทุกพศ.ที่ลงท้ายด้วย 4 ( ทอง 8/ ภาคีไฟอุณหภูมิไป จะป่วย )
และ 6 ( น้ำกุ่ย 10/ มาภาคีลาภไป ลาภ คือ เงินทอง ผลงาน และคู่ครอง )
หากไม่ใช่ 2 ปีนี้ โดยทั่วไปมีสิทธิแต่งงานได้

เพียงแต่ในดวง หลักปีเป็นคู่ราศีเช่นเดียวกับดิถี แข็งแรงเท่ากัน
จึงมักถูกแย่งลาภ แต่หากทำธุรกิจแบบเป็นหุ้นส่วน
ก็จะเท่ากับถูกแบ่งให้โดยปริยาย เป็นการแก้เคล็ดไป

ข้อควรปฏิบัติ :
ทิศใต้ เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected]