ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

ฮวงจุ้ย

 

 


CASE ดวงจีน 112 : คุณ ธ

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีทอง เกิดในเดือนน้ำ ฤดูหนาว
ดิถีอ่อนแอ อาศัยทองล่าง และดิน ทำให้มีสภาพ
ติดที่อุณหภูมิเย็นไป ต้องการไฟ

ธาตุสำคัญ : ไฟ และทองล่าง
ธาตุให้โทษ : น้ำ

วัยจร :
วัยจรดินกี้ 6/ มา ลัคนา ปฏิสนธิ ลัคนาสมบูรณ์แย่งภาคี
วุ่นวายมาก
การแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญกะโง่ว 1 / 7 เพื่อภาคีวัยจร
ผู้มอบเกิดปีมะเมีย ระหว่าง 6 กพ. 2497 - 3 กพ. ปีถัดไป พกจนถึง 4 กพ. 2554
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


หมายเหตุ
ในดวง อุณหภูมิต่ำค่อนข้างมาก สุขภาพไม่ดี
และธาตุไฟ ( ขุนนาง ) เป็นธาตุสามี จึงต้องแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญโบ่วเอี้ยง 5 / 3 เพื่อภาคีหลักเดือน
ผู้มอบเกิดปีขาล ระหว่าง 6 กพ. 2481 - 3 กพ. ปีถัดไป พกตลอดชีวิต
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***ปีจร

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 น้ำมาไม่ดี
ให้มารับมอบเหรียญปรับดวงประจำปี

ปี 2547 เป็นปี 1 / 9 ปะทะราศีล่างลัคนา ปฏิสนธิ ลัคนาสมบูรณ์ ไม่ดี
แต่เอาออกไม่ได้ เพราะราศีบนเป็นลาภ
ให้รับมอบเหรียญกี้ไห 6 / 12 เพื่อภาคี จำนวน 3 เหรียญ จาก 3 บุคคล
ผู้มอบเกิดปีกุน ระหว่าง 6 กพ. 2502 - 3 กพ. ปีถัดไป พกตลอดชีวิต
ติดต่อขอรับเหรียญ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )
กรุณาแจ้งรหัสเหรียญ ***


ปี 2548 เป็นปี 2 / 10 ไม้มา เป็นลาภดี

ข้อควรปฏิบัติ :

ทิศใต้ เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***