ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ดวงจีน

CASE ดวงจีน 71 : คุณส.

ประเภท ดวงจีน : ดวงหลัก
ดิถีไม้ เกิดในเดือนน้ำ ฤดูหนาว
มีคู่ธาตุ ดิถีแข็งแรง แต่หนาวเย็น
ต้องการไฟมาปรับอุณหภูมิ ส่งเสริมดิน ( ลาภ ) ให้มีกำลัง

ธาตุสำคัญ : ไฟ
ธาตุให้โทษ : ไม้

วัยจร :
ดินกี้ 6/ มาเป็นลาภ โดยทั่วไปคือดี
สำหรับดวงนี้ โดยปกติ ดินลาภมา ดิถีและคู่ธาตุจะแย่งกัน ( ราศีบนมีไม้ 3 ตัว )
จะเกิดความวุ่นวาย วิวาท
แต่ไม่มาก เพราะไม้กะ 1/ ถูกทอง /9 คุมอยู่ ทำให้การแก่งแย่งลดลง

แต่ดินกี้ 6 / มาไม่เกิดการแย่ง เพราะไม้กะ 1/ จะภาคีดึงลาภไปหมด
ดังนั้น ตั้งแต่ 2543 จนถึงปัจจุบัน จะมีเรื่องเห็นลาภแต่ไม่ได้ลาภ
หรือได้มาก็มีเรื่องเสียไป

การแก้ไข
ให้รับมอบเหรียญกี๋จี๋ 6 / 6 เพื่อภาคีหลักยามออก พกตลอดชีวิต
ผู้มอบเกิดปีมะเส็ง ระหว่าง 6 กพ. 2532 - 3 กพ.2533
ติดต่อขอรับเหรียญ และฤกษ์ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )

การแก้ไข *****
ลัคนาสมบูรณ์เป็นราศีแย่งลาภ
ให้รับมอบเหรียญกี๋เบ้า 6 /4 เพื่อภาคีออก พกตลอดชีวิต
ผู้มอบเกิดปีเถาะ ระหว่าง 6 กพ. 2482 - 3 กพ.2483
ติดต่อขอรับเหรียญ และฤกษ์ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )

ขณะเดียวกัน หลักเดือนก็อยู่ติดกับลาภ
ดังนั้น ลาภที่มีอยู่ก็ต้องแบ่งปันกับผู้อื่น
ให้รับมอบเหรียญแกเอี้ยง 7 / 3 เพื่อภาคีหลักเดือนออก พกตลอดชีวิต
ผู้มอบเกิดปีขาล ระหว่าง 6 กพ. 2493 - 3 กพ.2494

ติดต่อขอรับเหรียญ และฤกษ์ ได้ที่คุณวรรณ 02-2349358 ( วันเวลาทำการ )

ปกติในหลักดวง จะให้รับเหรียญภาคีออกเพียง 1 หลัก
แต่เนื่องจากดิถีแข็งแรงมาก สามารถภาคีออกได้ 2 หลัก

ปีจร
ปี 2545 เป็นปี 9 / 7 ไฟมาดี

ปี 2546 เป็นปี 10 / 8 ดินล่างมาดี

สุขภาพ
ดวงนี้ ดิถีและคู่ธาตุแย่งลาภกัน ชีวิตวุ่นวาย
และดวงที่มีคู่ธาตุราศีบนรวมดิถี ตั้งแต่ 3 ตัวเรียกว่า ดวงซำเพ้ง
จะทำให้อยู่ไม่ติด ความคิดไม่นิ่ง คิดตลอดเวลา ( เครียดได้ง่าย )
และดิถีแข็งแรงมาก เมื่อถูกควบคุม จะกลายเป็นคนใจร้อน หงุดหงิด

และดวงมีอุณหภูมิที่เย็นมาก ขาดไฟ สุขภาพจะไม่แข็งแรง

บุตร
ดวงนี้ลูกยาก แต่หากรับเหรียญแล้ว โอกาสมีลูกดีขึ้น

ข้อควรปฏิบัติ :
ทิศใต้เป็นทิศที่ดีของดวง
หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศนี้ให้กราบไหว้เป็นประจำ

หรือเลือกนั่งโต๊ะทำงานที่พิงทิศนี้
สำหรับเปลี่ยน ขยับโต๊ะ เตียงต้องดูฤกษ์เช่นกัน

หมายเหตุ :
*** หลังจากปฏิบัติครบถ้วน วัดผลที่ 1 เดือน กรุณาแจ้งผลลัพธ์ด้วย ที่ [email protected] ***