03 ต.ค. , 2023, 06:19:31 pm

Author Topic: ลำดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน  (Read 10861 times)

peerasit

  • Jr. Member
  • **
เรียน ซือเฮีย
     ในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการจุดธูปไหว้ คือ หิ้งพระพุทธ ปึงเถ่ากง ตี่จู้เอี้ย เจ้าแม่กวนอิม เจ้าประตู จึงขอสอบ
ถามว่าลำดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรครับ
     และผมขอขอบคุณซือเฮีย ที่ได้ตอบข้อสงสัยในข้ออื่นที่ได้สอบถามไปก่อนหน้านี้ มา ณ ที่นี้ครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ตามลำดับก่อนหลังครับ

หิ้งพระพุทธ
เจ้าแม่กวนอิม
ปึงเถ่ากง
ตี่จู้เอี้ย
เจ้าประตู

peerasit

  • Jr. Member
  • **
และถ้ามีหิ้งรูปคุณพ่อ จะไหว้เป็นลำดับใดครับ และถ้าบ้างครั้งต้องการจะไหว้หิ้งรูปคุณพ่ออย่างเดียว ควรไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก่อนไหมครับ

ขอบคุณครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
เป็นรายการสุดท้ายครับ