13 ก.ค. , 2024, 03:58:23 pm

Author Topic: สุขภาพ : อยู่ใกล้สายไฟแรงสูง เสี่ยงสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ // มะเร็ง  (Read 18080 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ท่านอาจารย์ดอกเตอร์อังค์ ฮุสส์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์
ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 95% ของประชากรสวิสทั้งหมด

ผลการศึกษาพบว่า คนที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงระดับแสนๆ โวลต์ (220-380 kV = 220,000-380,000 โวลต์)
ในระยะ 50 เมตรเพิ่มเสี่ยงโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ดังต่อไปนี้

ระยะเวลา (ปี) ความเสี่ยง (โอกาสเป็นโรค) เพิ่มขึ้นกี่เท่า
5 ปีขึ้นไป 1.51 เท่า
10 ปีขึ้นไป 1.78 เท่า
15 ปีขึ้นไป 2 เท่า


...

ประชากรสวิสปีประมาณ 7.58 ล้านคนในปี 2008 [msn Encarta ] และมีคนที่อยู่ใกล้สายไฟแรงสูงในระยะ 50 เมตร 0.3%
หรือประมาณ 23,000 คน ซึ่งก็นับว่า ไม่มากมายอะไร

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกเริ่ม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านการศึกษานี้ต่อไป
ทว่า... การนอนให้ไกลสายไฟ ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยอาจจะเป็นการ "ปลอดภัยไว้ก่อน" หรือลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

« Last Edit: 11 มิ.ย. , 2010, 09:52:31 am by fengshui »

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
1. งานวิจัยจากยุโรปเรื่องอันตรายจากคลื่นโทรศัพท์มือถือว่าเพิ่มอันตรายต่อดีเอ็นเอของสัตว์ทดลอง
รวมถึงงานวิจัยจากแพทย์ศิริราชเอง เรื่องไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านโรงเรียนหรืออาคารบ้านเรือน
เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

2. มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นทุกทีที่พบว่า การอาศัยอยู่ใกล้เครื่องแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
หรือสนามแม่เหล็กที่แรงมากๆ โดยเฉพาะที่คนเราสร้างขึ้นมาจากอุปกรณ์ดำรงชีวิตชนิดต่างๆ
อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็ง

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล