05 ก.พ. , 2023, 08:33:49 pm

Author Topic: ท่านอยากให้ชมรมฯ จัดทำหนังสือประเภทใด  (Read 5442 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ท่านอยากให้ชมรมฯ จัดทำหนังสือประเภทใด
ช่วยแนะนำด้วยครับ

ในการจัดทำจริง คงต้องเป็นเรื่องระดับเริ่มต้น - ระดับกลาง
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านวงกว้าง