ตอบปัญหา ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม โปรแกรม > หนังสือในอนาคต

หนังสือเกียวกับสุสาน

(1/1)

Saint:
ไม่เคยเห็นหนังสือเกี่ยวกับสุสานที่เป็นภาษาไทย
ต้องการให้ชมรมจัดพิมพ์ครับ

fengshui:
หนังสือเกี่ยวกับสุสานโดยตรง มีผู้สนใจไม่มากพอที่จะทำแบบจำหน่ายครับ

เพราะร้านค้าทั่วไปคิดค่าวาง 40% ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีก เช่น ค่าจัดพิพม์ ค่าจัดทำ ค่าน้ำมัน ฯลฯ

ดังนั้น หนังสือที่จะทำ จะต้องมียอดขายจำนวนมากพอควร

อย่างไรก็ตาม ปฏิทินฤกษ์มงคลฉบับปี 2551

เคยลง "สุสานสำคัญอย่างไร?"

หากมีผู้สนใจจำนวนมาก อาจจัดทำขึ้นมาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version