23 มิ.ย. , 2024, 07:38:19 am

Author Topic: * ถวายผ้าป่า สร้างพระประธาน กุฏิ และมอบทุนการศึกษา 2552 .... ใบอนุฯ ได้มาแล้ว  (Read 90923 times)

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ชมรมภูมิโหราศาสตร์ และ www.fengshuitown.com 

บริจาควัด + โรงเรียน ( 5000 + 5000 )

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

คุณอัมภา พรรณเกษา ในนามบจก. LSK  10,000 บาท ( วัด + โรงเรียน )fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณนิด 5,050 บาท ( ประเสริฐ วุฒิวร )

สกรรณ์ โกวิทวานิช 100 บาท

ไม่ระบุนาม 200 บาท

สุภาภรณ์ / พิชญา / กิมกุย / เชงบ้วย 800 บาทยอดบริจาคเข้าวัด 195,471.50 บาท

ยอดบริจาค ทุนการศึกษา 35,000 บาท
« Last Edit: 28 ธ.ค. , 2009, 05:24:27 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สรุป จากงานบรรยาย Web

ศุภกิจ    พฤกษารมย์                   500
เจตน์สฤษฏ์   จิดาภาศิริกุล   500
พงษ์ศักดิ์   อำนวยยนต์วารี   500
ธนากร   โสภิตธนกิจ                   200
วริทธิ์พัศ   ปรางค์บุณยรัตน์   100
ณัฐกานต์   แซ่ตั้ง                   100
สุนันท์   เอี่ยมเจริญยิ่ง   100
นภาลัย   เทียย่าง                   200
ทวีศักดิ์   สิทธิพรอนันต์   1,000
ชาติชัย   ทวีสำอางค์                   1,000
ภัคษา   เทวบัญชาชัย               1,000 + 1,000   
สีกฤต   วงศ์แสงศิริกุล   2,000
กนกกร   วงศ์แสงศิริกุล   2,000
« Last Edit: 29 ธ.ค. , 2009, 05:22:06 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ยอดบริจาคเข้าวัด 183,841.50 บาท

ยอดบริจาค ทุนการศึกษา 26,600 บาท

แล้วแต่จัดสรร 34,100 บาท

รวมทั้ง 3 ยอด ... 234,541.5
« Last Edit: 28 ธ.ค. , 2009, 07:34:38 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ครอบครัว กิจกำจาย   10,000 บาท ( Kito / Gambol )

อภิโปรดักส์    2,100 บาท

ซิงแซ   500 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ภาพยนตร์โฟโต้  2,000 บาท

พนง.บริษัท ร่วมใจกัน    920 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณตุ๊กตา รุ่น 14   6,000 บาท

Standard LOHA  2,000 บาท

สุรพันธ์  วิวัฒนะประเสริฐ     1,000 บาท

กุสุมา    วิวัฒนะประเสริฐ     1,000 บาท

อติพงษ์  วิวัฒนะประเสริฐ     3,000 บาท

วิษณุ      วิวัฒนะประเสริฐ    2,000 บาท

มาริสา   วิวัฒนะประเสริฐ        500 บาท


« Last Edit: 28 ธ.ค. , 2009, 03:15:51 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ท่านที่จะร่วมบุญ โปรดกรุณาโอนภายในวันอังคารนี้ครับ

( ออกเดินทาง 30 / 12 / 52 )fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ครอบครัว ทองอนุรักษ์   200 บาท

ชุมพล  ลีฬหาบวรกุล    1,000 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
                                      วัด        โรงเรียน       

อุดม      การุณกรสกุล      20,000    10,000

อภิชาติ  การุณกรสกุล        5,000      5,000

ชัยโรจน์  เวทย์นฤมาณ       3,000       3,000

จิตติมา    การุณกรสกุล      1,000       1,000

อรวรรณ  การุณกรสกุล       1,000        1,000

เบญจพร   การุณกรสกุล      1,000       1,000

พัชรา       สังขพันธ์            1,000        500

ศักดิ์รพี     สังขพันธุ์            1,000        500

ปรัญญา    คีตวรนาฎ           2,000       2,000

รวมยอด 59,000 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ครอบครัว โตจิรกุล  ( วัด / โรงเรียน )

อมร    โตจิรกุล                  4,000         4,000  

วิกรม จันทิมา โตจิรกุล         1,000       1,000

พนักงาน  SPVC                   390

อินทัช      โตจิรกุล               100

จิระวัน      โตจิรกุล               100

นภดล อัครพันธุ์    500
« Last Edit: 05 ม.ค. , 2010, 02:29:00 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
นายการุญ เอี๋ยวพานิช และ ครอบครัว ,
นายณัฏฐกรณ์ สวัสดิชีวิน

1,000 +  500 บาท  ( วัด / โรงเรียน )

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
พัชรินทร์       ตันติสันติวงศ์    500 บาท

วิบูลย์           ตันติสันติวงศ์    500 บาท

ชาคริต          ตันติสันติวงศ์    500 บาท

จารุวรรณ       กฤษณะศิริชัย   500 บาท

อื่นๆ  810 บาท

รวม 2,810 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ประสิทธิ์ วุฒิพงศ์ตระการ และครอบครัว ( รุ่น 45 ) 2,000 บาทfengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

ศิริปิ่น  ปิ่นพินิจกุล และครอบครัว  2,220 บาท


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

คุณสุดา  1500 500 บาท
พนง.       215       บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
It's happened to be a closet ( คุณแจะ ) 20,000 บาท  ( วัด / โรงเรียน )

พนง. 1,296 บาท ( วัด )

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ยอดบริจาคเข้าวัด 283,492.50 บาท

ยอดบริจาค ทุนการศึกษา 66,600 บาท

แล้วแต่จัดสรร 34,100 บาท

>> รวมทั้ง 3 ยอด ... 383,692.50 บาท <<

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
นเรศ  170 บาท

ธงชัย  ลิ้มประภากรและครอบครัว (เพื่อนจิรศักดิ์ ) 200 บาท

................

คุณมุ่ย Air 1,600 บาท ( วัด 1100 + โรงเรียน 500 )

...............

ฐิติมา  โตจิรกุล  3,000 บาท  ( บริจาคเพิ่ม / โรงเรียน )

พนง. 1,011 บาท  ( 700 + 200 + 111 )

.............

คุณ Cherry 1,000 บาท ( บริจาคเพิ่ม )

« Last Edit: 30 ธ.ค. , 2009, 03:35:36 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คุณอุดร ระโหฐาน  บริจาคเพิ่ม 5,000 บาท

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
จารุณี  พิชญ์ภพ   500 ( รร. )
อภินทร์พร อติพรพิเชษฐ์   570 ( วัด )
สุภิตา สุดสง่า   230
พนักงานสโทสรไลก้า   200
สุภางค์จิตต์  บุญพัชรรัฐ   200

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Thai Effect Studio  1,360  บาท
คุณออย                   500  บาท

......


สุภชัย  วิวัฒนะประเสริฐ  และครอบครัว  30,000 บาท
« Last Edit: 05 ม.ค. , 2010, 09:34:56 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
สรุปยอดเงินรวม  431,219  บาท

โรงเรียน  70,000 บาท
วัด        361,219 บาท

 


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นภาระของคณะทัวร์

ไม่มีการนำเงินส่วนกลางมาเบิกจ่ายแต่อย่างใดครับ

ดังนั้น เงินบริจาคของท่านทุกบาททุกสตางค์ล้วนบรรลุเป้าหมายในการบริจาคครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คณะถวายผ้าป่า สังฆทาน พระประธาน ( ประดิษฐานองค์กลาง ) เงินที่เหลือ สบทบสร้างกุฏิ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
คณะฯ มอบทุนการศึกษา ทุนจริยธรรม โรงเรียนบ้านโจ้โก้
พร้อมเล่นสนุกกับเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ... ผู้ใหญ่ในคณะบางท่าน เลี้ยงไอติม นร.ทั้งโรงเรียน

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ตกเย็น ทางหมู่บ้านจัดเวทีฉลองปีใหม่ มีการแสดงมากมาย เล่นเกมส์สนุกทั้งเด็ก ผู้ใหญ่
ปิดท้ายปีเก่า ฉลองปีใหม่ ด้วยการปล่อยโคมยี่เป็ง

วันต่อ ๆ มา คณะเดินทางชมงานดอกไม้ ขึ้นดอย ชมทะเลหมอก ไหว้พระธาตุ
เดินทางกลับด้วยความประทับใจ

ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านด้วยครับ

หมายเหตุ : ยอดบริจาคปีนี้มากที่สุดในรอบ 5 ปีของคณะ
« Last Edit: 05 ม.ค. , 2010, 04:00:37 pm by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ใบอนุโมทนาบัตร คาดว่าจะได้ต้นเดือน กพ. ครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ผู้ใหญ่บ้านเหลี่ยม รุ่งเรือง ได้แจ้งให้ทราบว่า
จากการพูดคุยสอบถาม เด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ได้ความว่า

เด็ก ๆ สนุกสนาน มีความสุขมาก
คิดไม่ถึงว่าคนกรุงเทพณ จะจัดหาโอกาสมาเล่นกับพวกเขาให้ได้รับความสนุกสนานเช่นนี้
( เล่นกันถึงเที่ยงคืนฉลองปีใหม่ )

เด็กที่กล้าแสดงออก ตอบคำถาม
ได้รางวัลเป็นของเล่น ( กระดาษแข็งประกอบเป็นรูปต่าง ๆ รถ ไดโนเสาร์ ... )
ก็เรียกเพื่อน ๆ มาช่วยกันต่อ

บางรายกลับบ้านง่วงนอน ก็รีบตั้งนาฬิกาปลุก จนแม่ถามว่าตั้งทำไม
เด็กบอกว่าง่วงนอน แต่จะรีบตื่นเช้ามาเล่นของเล่น

ตอนนี้มีเด็ก ๆ หลายคนมาถามว่า พวกเราจะไปกันอีกไหม และจะมาเมื่อไร

*** ส่วนใบอนุโมทนากำลังดำเนินการครับ ***
fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****

มีชื่อใครตกหล่นไหมครับ

เพราะเมื่อครบแล้ว จะไม่มีการแจ้งให้ออกให้ใหม่ครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ใบอนุโมทนาบัตรจากวัด และจากโรงเรียน ส่งมาเรียบร้อยแล้ว

คุณหมี จะนำไปแจกหน้าห้องเรียน หรือติดต่อขอรับได้ที่คุณหมี 02-234-9358

ขอบคุณทุกท่านครับ