13 ก.ค. , 2024, 03:41:30 pm

Author Topic: Sinsae 5 in 1 (flash drive 2GB) โปรแกรมsinsae.exe หายไป  (Read 6678 times)

OrapinT

  • Newbie
  • *
เรียน ซือเฮีย.โปรแกรม sinsae.exeท่ีอยู่ในflashdrive หายใปค่ะทำให้เปิดใช้งานใม่ได้จะแก้ไขได้อย่างไรคะ     

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
ให้ Extract File SINSAEFlashDriveBackup.ZIP ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Copy File ที่เสียหายลงบน Flash Drive (ห้าม Format Flash Drive)

รายละเอียดเพิ่มเติมให้อ่านตามคู่มือใน file "วิธีการแก้ไขกรณีที่โปรแกรมมีปัญหา" ที่แนบไปใน Flash Drive ครับ