02 มี.ค. , 2024, 12:37:18 pm

Author Topic: ไป๊เหล่าเอี้ย กับตี่จูเอี้ย เป็นองค์เดียวกันหรือไม่  (Read 4691 times)

somjai

  • Guest
         อาจารย์ยังไม่ได้ตอบคำถามหัวข้อค่ะ รบกวนด้วยน่ะค่ะ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
เหล่าเอี้ย ส่วนใหญ่หมายถึง เทพเจ้าทั่วไป

แต่ตี่จู้ คือ พระภูมิ เจ้าที่ครับ