13 ก.ค. , 2024, 04:24:42 pm

Author Topic: ใช้Windows 7 Update SINSAE AuspicePro 3.10 ไม่ได้  (Read 6313 times)

Mr.K

  • Newbie
  • *
เรียนซือเฮีย

ลองทำตามขั้นตอนที่ซือเฮียบอกแล้ว แต่ไม่สามารถUpdate ได้ พอจะUpdate ก็ขึ้นหน้าต่างให้ทำ
ตาม TAB 2 ก็ทำหมดแล้ว ล้างแล้วลงใหม่ก็ขึ้นมาอีกเลยUpdate ไม่ได้ พอปิด AuspicePro3.00 ก็หายไปหมด Run ไม่ได้
แต่พอเปิด 3.00 ทำการRun และ Install เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กซ้ายที่ไอคอน AuspicePro ทำตามขั้นตอน ที่ 1 ก็ไม่ขึ้นไอคอนSINSAE Auspice update พอลองไปที่control panel ทำตามรูป ก็ไม่ได้ รบกวนซือเฮียช่วยบอกวิธีการให้ใหม่อีกครั้ง ขอบคุณมาก

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
Re: ใช้Windows 7 Update SINSAE AuspicePro 3.10 ไม่ได้
« Reply #1 on: 03 ม.ค. , 2011, 03:51:23 pm »
หากใช้ Windows 7 และเปิดระบบ UAC ต้องเรียกโปรแกรมโดยการ Run Administrator และลบ File ProtectVirus ใน Flash Drive ออกก่อนจึงจะสามารถ Update ได้ ซึ่งขั้นตอนที่แนะนำไว้ในระบบ ทำไว้อย่างละเอียดที่สุดแล้วครับ (มีภาพตัวอย่างและคำอธิบายประกอบ) หากทำถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนก็จะสามารถทำได้

ดังนั้น ผู้ใช้งานที่ติดขัดปัญหา ให้ติดต่อชมรมฯ เพื่อจัดส่ง Flash Drive มาให้ผมดำเนินการ Update ให้ครับ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ 50 บาท)« Last Edit: 03 ม.ค. , 2011, 03:57:51 pm by Jo »