06 ธ.ค. , 2023, 01:58:15 am

Author Topic: ตั้งจุดยึดเหนี่ยวเป็นไตรภาคี แต่ราศีล่างบางตัวที่ต้องการใช้มีมากกว่าหนึ่งตัว  (Read 3866 times)

woodfree

  • Newbie
  • *
ถ้าต้องการตั้งจุดยึดเหนี่ยวเป็นไตรภาคีน้ำโดยใช้/9   ถ้าราศีล่างในดวงมี/1ตัวเดียว   และมี/5มากกว่าหนึ่งตัว
อย่างนี้ยังสามารถตั้งไตรภาคีน้ำได้ตามปรกติได้หรือไม่   ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใดครับ   ขอบคุณครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ได้ แต่ไม่แน่นอนเท่ามี /5 ตัวเดียวครับ
 เพราะมี /5 อีกตัวมาวุ่นวาย