17 มิ.ย. , 2024, 02:39:50 am

Author Topic: สอบถามเรื่องวันขุดหลุมเสาบ้าน  (Read 5424 times)

magic

  • Newbie
  • *
เรียน อ.เกรียงไกรที่เคารพ

รบกวนสอบถาม วันที่ระบุในหนังสือปฏิทินฤกษ์มงคล 2554 ว่าเป็น วัน 4สิ้น / 4 สูญ / 4 เสื่อม (วันหมดสิ้นกำลังเหมาะเฉพาะ การทำบุญ-ทำทาน การทุบ-ก่อสร้าง) ถ้าจะขุดหลุมเสาบ้าน สามารถทำได้หรือไม่

ขอขอบพระคุณค่ะ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ขุดเพื่อรื้อถอน ใช้ได้ครับ 

แต่ต้องดูฤกษ์ให้ครบถ้วนด้วย ไม่ใช้ดูเฉพาะเกณฑ์อย่างเดียว

magic

  • Newbie
  • *
เรียนอาจารย์ที่เคารพ

รบกวนอาจารย์อีกครั้ง เป็นการขุดหลุมเสาเพื่อปลูกบ้านใหม่ค่ะ
ไม่ทราบทำได้หรือไม่คะ

ขอบพระคุณค่ะ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
สรุปว่าต้องดูฤกษ์

เพียงแต่ฤกษ์ที่ได้ หากลงวันนี้ สามารถกระทำได้

หากหาฤกษ์ไม่ถนัด

http://www.fengshuitown.com/fengshui/fengshui-service-auspice.htm