13 ก.ค. , 2024, 04:22:05 pm

Author Topic: ประกาศเรื่องการย้ายระบบขึ้น Cloud Hosting  (Read 8621 times)

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
โปรแกรมฮวงจุ้ยและดวงจีน ออนไลน์ sinsae.net และ Website fengshutown.com อยู่ระหว่างการย้ายระบบทั้งหมดขึ้น Cloud Hosting อาจจะทำให้ระบบใช้งานไม่ได้บางช่วงเวลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
Cloud Hosting คืออะไร?

Cloud Hosting คือการใช้ Cloud Technology ในลักษณะของการนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อการทำงานพร้อม ๆ กัน เกิดเป็นการประมวลผลขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมฆที่มีไอน้ำมารวมตัวกัน

เมื่อมีการประมวลผล Cloud Hosting จะช่วยกันประมวลผลตามขั้นตอนจนเสร็จ หากเกิดความผิดพลาดกับเครื่องที่กำลังทำงาน เครื่องใดเครื่องหนึ่ง อีกเครื่องหนึ่งก็จะทำหน้าที่ทำงานแทนจนงานนั้น ๆ เสร็จไปได้ด้วยดี ทำให้การทำงานบน Cloud Hosting นั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น

Cloud Hosting ดีอย่างไร?
หากเป็น server ธรรมดาเมื่อเกิดความเสียหาย หรือ ความผิดพลาดกับเครื่อง server จะต้องรอช่างมาทำการซ่อมแซมให้เสร็จก่อน จึงจะเปิดให้ทำงานใหม่ได้อีกครั้ง แต่หากใช้ Cloud Hosting เมื่อเกิดการเสียหายกับเครื่อง server ที่กำลังใช้งานอยู่ ระบบจะทำการย้ายให้ไปทำงานในเครื่องใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้เครื่องซ่อมเสร็จก่อน ดังนั้นเว็บไซต์ก็จะสามารถทำงานต่อไปได้ไม่สะดุด ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีความเสถียรสูงสุดครับ