16 ก.ย. , 2021, 11:25:07 am

Author Topic: แยกกลุ่มไตรทิศกับกลุ่มไตรภาคีออกได้ อย่างไรครับ  (Read 4051 times)

bird8856

  • Newbie
  • *
เรียน ซือเฮีย

ราศีล่างในดวง มีกลุ่มราศีไตรทิศ หรือกลุ่มไตรภาคี เช่น x/9   -  x/1  -  x/5   หรือ   x/12  -  x/1  -  x/2   

 เมื่อปีจรเข้ามา x/7ปะทะ ราศีล่าง x/1 


ประเด็นแรกคือกลุ่มไตรทิศหรือกลุ่มไตรภาคี จะยังรวมกลุ่มกันคงเดิมไหมครับ(ส่วนตัวคิดว่าคงรวมเช่นเดิมกลุ่ม)
ประเด็นสองคือปีจร x/2 มาภาคี x/1 จะยังรวมกลุ่มกันคงเดิมไหมครับ(ส่วนตัวคิดว่าเกิดการแยกกลุ่ม)


หลักเข้าใจ ราศีล่าง  หากมีกลุ่มภาคี เมื่อปีจรเข้ามาปะทะ ภาคีหลุดออกจากกัน
แต่ไตรทิศหรือไตรภาคี เมื่อปีจรมาภาคีตัวใด สภาพไตรภาคีหรือไตรทิศก็หลุดแยกห่างกัน


ขออนุญาตครับว่า ความเข้านี้ถูกต้องไหมครับ หรือมีมูลเหตุอื่นใดที่สามารถแยกไตรทิศหรือไตรภาคีออกได้บ้างครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ไตรภาคี /9 /1 /5  มีกำลังมากสุด

/7 มาไม่ชง
/2 ไม่สามารถแย่งภาคีได้

----

/12  /1  /2  เป็นการรวมกลุ่มหลวม ๆ

/7 มาปทะ
/3 มา ภาคีกับ /12

bird8856

  • Newbie
  • *
ขอบคุณครับซือเฮีย

บทสรุป

ไตรภาคี รวมกลุ่มแน่น

หากราศีล่างจร  ใดเข้าปะทะหรือเข้าภาคี  ไตรภาคีไม่หลุดออก ผลคงไตรภาคีตามเดิม

ไตรภาคี /9 /1 /5  มีกำลังมากสุด

/7 มา  ไม่ชง /1
/2 มา  ไม่สามารถแย่งภาคีได้ /1และไตรทิศ รวมกลุ่มหลวม

หากราศีล่างจร  ใดเข้าปะทะหรือเข้าภาคี  ไตรทิศหลุดออก ผลเกิดคู่ปะทะหรือคู่ชง ตามราศีจรนั้น

เช่น

/12  /1  /2  เป็นการรวมกลุ่มหลวม ๆ

/7 มา ปะทะ  /1
/2 มา ภาคีกับ /1

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****