01 ก.พ. , 2023, 12:04:52 pm

Author Topic: แนะนำโปรแกรมสั่งพิมพ์ข้อมูลออกเป็นไฟล์ PDF  (Read 14563 times)

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
โปรแกรม doPDF เป็นโปรแกรมพิมพ์เอกสารเป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) ซึ่งจะได้รูปแบบไฟล์เอกสารที่สมบูรณ์ รองรับฟ้อนภาษาไทย เป็นฟรีแวร์ครับ

การใช้งานต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม doPDF มาติดตั้งกันก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dopdf.com/th/