29 ก.ย. , 2023, 08:13:40 pm

Author Topic: แนะนำ Software พิมพ์เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF สำหรับ SINSAE Office  (Read 5746 times)

Jo

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
สำหรับสมาชิกที่ใช้งานโปรแกรมซินแส ออฟฟิศ OS Windows (Hard Lock) สามารถสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ภาพเอกสาร (Image) หรือ PDF (Portable Document Format) ทำให้สะดวกในการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ โปรแกรมแชท หรือนำไปพิมพ์เครื่องคอมฯ อื่นได้ง่ายขึ้นครับ

Download โปรแกรมได้ที่ http://sinsae.com/program/PDFill_PDF_Writer.exe - Jo

รูปที่ 1 แนะนำวิธีติดตั้งและใช้งาน


รูปที่ 2 ตัวอย่างไฟล์ภาพที่พิมพ์จากโปรแกรมดวงจีนโปร


รูปที่ 3 เป็นตัวอย่างไฟล์ภาพที่พิมพ์จากโปรแกรมฤกษ์ยามโปร