19 ก.ค. , 2024, 09:13:07 pm

Author Topic: *** Clip ความรู้ จากท่านอ.เกรียงไกร  (Read 4942 times)

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ตอนที่ 1 :  อัฐิและอังคารมหาบาปที่ไม่ได้ตั้งใจ
โดย อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

https://youtu.be/vg4qvJex1k8ตอนที่ 2 : ทุกชีวิตมี 3 วิญญาณ ต้องปฏิบัติให้ถูก
โดย อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

https://youtu.be/xv8Xf1_puGYตอนที่ 3 : เราควรปฏิบัติต่ออัฐิอย่างไร
โดย อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

https://youtu.be/xSVmqGANG0I