13 ก.ค. , 2024, 04:49:44 pm

Author Topic: การแก้ตำแหน่งลาภวิบัติ และบารมีวิบัติ  (Read 6500 times)

Thaworn

  • Jr. Member
  • **
อาจารย์ใหญ่เคยอธิบายวิธีแก้ตำแหน่งลาภวิบัติ และบารมีวิบัติ มาบ้างผมอยากถามเพิ่มเติมว่า
1. วิธีแก้โดยตั้งจุดยึดเหนี่ยวเสริมให้ตำแหน่งลาภวิบัติ หรือบารมีวิบัติที่มีอยู่แล้ว ให้กลายเป็นดาว 55ให้จุดนี้นิ่งไม่
    เสียสามารถแก้ได้หรือไม่ ถ้าได้จุดนี้เราสามารถกระทำสิ่งใดๆได้หรือเปล่าหรือยังไม่ต้องไปยุ่งจุดนี้เหมือนเดิม
2. ถ้าเป็นตำแหน่งลาภวิบัติ  เราตั้งจุดยึดเหนี่ยวเสริมให้มีลาภประจำยุคอยู่ในจุดนี้ สามรถแก้ได้หรือไม่
    ถ้าเป็นตำแหน่งบารมีวิบัติ  เราตั้งจุดยึดเหนี่ยวเสริมให้มีบารมีประจำยุคอยู่ในจุดนี้ สามรถแก้ได้หรือไม่
3.ถ้าตำแหน่งลาภวิบัติ หรือบารมีวิบัติ เราสามารถตั้งจุดยึดเหนี่ยวเสริมให้ดาว 14 หรือดาว 41 อยู่ในตำแหน่งลาภ 
   วิบัติ หรือบารมีวิบัติ  วิธีนี้สามรถแก้ได้หนือไม่ครับ
   

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
ตอบรวม ๆ ดังนี้

บารมีวิบัติ หากไม่ได้ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องกังวลมากนัก
แต่ลาภวิบัติ หากเป็นประตู ต้องแก้

1.1 แก้เเป็น 5 5 ได้
1.2 ตั้งจุดยึดเหนี่ยวแล้วประตูเป็นลาภประจำยุคก็ได้
1.3 ดีสุด เปลี่ยนประธาน