24 ต.ค. , 2021, 12:52:43 am

Author Topic: ทิศประธานใหม่ กับ ตำแหน่ง ดวงดาว  (Read 3392 times)

ufeng

  • Newbie
  • *
ขอสอบถาม เรื่อง ตำแหน่ง ดวงดาว กับ องศา ใหม่ กรณี บิดประธาน ใหม่ จากเดิม

http://upload.siamha.com/v.php?id=14587p1.jpg
รูปที่ PIC : 1  หันประธานแล้ว ผังดาวยังคง แต่การเดินดาวเปลี่ยนไป ตามองศา
http://upload.siamha.com/v.php?id=86653p2.jpg

รูปที่ PIC : 2  หันประธานแล้ว ผังเอียงตามประธาน ระยะความกว้าง ยึดตามประธาน และการเดินดาวเปลี่ยนไป ตามองศา
http://upload.siamha.com/v.php?id=2247p3.jpg

รูปที่ PIC : 3  หันประธานแล้ว ผังเอียงตามประธาน ระยะความกว้าง กำหนด 3 ส่วน ของพื้นที่ และการเดินดาวเปลี่ยนไป ตามองศา

หรือ กรณีทั้ง สาม ไม่ถูก ตามหลักการ เพราะ จากการดูตัวอย่างในหนังสือ แล้ว ไม่มีการกล่าวถึง เรื่องนี้ แต่ตอนไปอบรมทบทวน เคยพูดถึง อยากให้ ทาง ชมรม นำเอาความรู้ตรงนี้ ขึ้นมาเผยแพร่เพราะ เป็น เอกลักษณ์ ของชมรม

ขอบคุณครับ

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
*** การเปลี่ยนประธาน เป็นหลักสูตรใน ชม. ดาว 9 ยุค
ตัวอย่างที่คุณถาม ก็มีอธิบายใน ชม.เรียน

แต่ที่ไม่นำมาเสนอโดยทั่วไป รวมถึงบน WebSite
เพราะบุคคลที่จะกระทำแก้ไข จะต้องมีความรู้ดาว 9 ยุคตามระบบชมรมฯ เป็นอย่างดี
ในขั้น 1 - 4  จะมีกล่าวถึง  แต่การจะใช้จริง คือ
ต้องผ่านการทำกรณีศึกษาจากของจริงในขั้น 5 และ 6

*** คราวหน้า กรุณาย่อรูปให้มีขนาดเล็กหน่อยครับ
ใช้โปรแกรมทั่วไปได้ครับ เช่น  FastStone เป็น Freeware

*** หากสนใจเรื่องดังกล่าว
ชมรมฯ เปิดสอนรุ่นใหม่ 2 กย.50 นี้ครับ

« Last Edit: 24 ส.ค. , 2007, 10:10:43 am by fengshui »