02 มี.ค. , 2024, 12:38:07 pm

Author Topic: การหาองศาของทิศที่จะทำการซ่อมแซม  (Read 7951 times)

big

 • Guest
ผมอ่านหนังสือปฏิทินฤกษ์มงคลปีกุนหน้า 48 เรื้องการกำหนดทิศของประตู มีข้อสงสัยอยากถามอาจารย์ ซือเฮีย ดังต่อไปนี้ครับ

     1.ถ้าต้องการซ่อมแซมประตู b องศาที่จะนำไปหาฤกษ์ ต้องวัดจากศูนย์กลางของพื้นที่เหมือนการหาทิศของประตู(คือทิศNE) หรือหาองศาจากทิศที่ประตูพิง(คือทิศN)

     2.ถ้าต้องการซ่อมแซมประตู c ของห้องเล็ก องศาที่จะนำไปหาฤกษ์ ต้องวัดจากศูนย์กลางของห้องเล็ก(คือทิศNW) หรือวัดจากศูนย์กลางของพื้นที่(คือทิศSE) หรือวัดจากทิศพิงของประตู(คือทิศN)

     3.ถ้าหากมีพื้นที่ว่างกว้าง10ม. ลึก 20 ม.และได้สร้างอาคาร กว้าง10 ลึก10ม. เต็มพื้นที่ด้านหลัง พื้นที่ด้านหน้าว่างติดถนนใหญ่ ให้ประตูของอาคารหันทิศ N ตามรูปในหนังสือปฏิทินฤกษ์มงคลปีกุนหน้า 48 ถ้าต้องการต่อเติมซ่อมแซมรั้วที่ติดถนนใหญ่( ตลอดแนวกว้าง10ม. ) องศาที่จะนำไปหาฤกษ์ต้องวัดจากศูนย์กลางของอาคาร(10*10ม.) หรือวัดจากศูนย์กลางของพื้นที่ (10*20ม.) หรือวัดจากทิศพิงของรั้ว(คือทิศN)

     4.ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้ามีการต่อเติมอาคารออกมาในพื้นที่ว่าง ทางด้านซ้าย(อาคาร ก ) และด้านขวา (อาคาร ข) จากอาคารหลังเก่าออกมาติดถนนใหญ่ (เป็นปีกออกมา2ด้าน) โดยที่หลังคาของอาคาร ก และอาคาร ข ไม่ได้ต่อเชื่อมกับอาคารหลังเก่า ถ้าต้องการซ่อมแซมรั้วที่อยู่ระหว่างอาคารหลังเก่า กับอาคาร ก องศาที่จะนำไปหาฤกษ์ต้องวัดจากศูนย์กลางของอาคารเก่า หรือวัดจากศูนย์กลางของพื้นที่ (10*20ม.) หรือวัดจากศูนย์กลางของอาคาร ก หรือวัดจากทิศพิงของรั้ว

     5.ต่อเนื่องจากข้อ 4 ถ้าเชื่อมหลังคาของอาคาร ก และอาคาร ข ติดกับอาคารหลังเก่า และให้รถวิ่งเข้าออกตรงกลางของพื้นที่ว่าง ผมเคยอ่านในหนังสือฮวงจุ้ยเล่มอื่น เขียนบอกว่า เดิมมีอาคารเก่าสร้างเต็มพื้นที่ด้านหลัง ปล่อยด้านหน้าเป็นที่ว่าง พอต้องการขยายกิจการจึงสร้างอาคาร ก . และ อาคาร ข. และเชื่อมหลังคาเข้ากับอาคารเก่า (เป็นปีกออกมา 2 ด้าน) ผลปรากฏว่า กิจการแย่ลง  เนื่องจากเดิมจุดศูนย์กลาง(หัวใจของร้าน)อยู่ที่จุดศูนย์กลางของอาคารเก่า แต่พอเชื่อมปีกซ้าย ขวา ออกมา จุดศูนย์กลางของร้าน จะวัดจากปีกหน้าของอาคาร ก และ ข และด้านหลังของอาคารเก่า จุดตัดของเส้นที่ลาก จะเป็นจุดหน้าของอาคารหลังเก่า ซึ่งมีรถวิ่งเข้าออกร้านเป็นประจำ ทำให้ไปทำลายหัวใจของร้าน แนวคิดนี้สอดคล้องกับทางชมรมหรือไม่ครับ
 
   6.ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมหลังคา อาคาร ก และ ข.กับอาคารเก่า จะมีวิธีการแก้ไขตามแนวทางของชมรมอย่างไรครับ ถ้าใช้วัสดุหลังคาในการต่อเชื่อมเป็นกระเบื้องใสให้แสงแดดกระทบที่จุดเชื่อมต่อทุกวันจะแก้ไขได้หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงจะทำให้บริเวณนั้นร้อน ลูกค้าไม่อยากอยู่
     
« Last Edit: 20 ส.ค. , 2007, 10:28:56 am by fengshui »

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
1 ต้องดูองศาหลังบ้าน องศาของห้อง และทิศที่จะกระทำ คือ b (คือทิศNE)

2. ซ่อมห้องเล็ก
    ต้องดูองศาหลังบ้าน องศาของห้องเล็ก ทิศกระทำการ c ( NW )


fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
3. ต้องดูองศาหลังบ้าน องศาประธาน
    และทิศกระทำ ( วัดจากศูนย์กลางของอาคาร )

4. ขอรูปด้วยครับ

5+6.
หากแต่ละอาคารมีประธานของตนเอง  และตัวเชื่อมไม่ได้ติดตึกทั้ง 2 ( ตั้งลอย ) ไม่เข้าข่ายดังกล่าว
   
หากตัวเชื่อมติดตึกทั้ง 2 ฝั่ง มีโอกาสเข้าข่ายได้ครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
ขอบพระคุณอาจารย์ ซือเฮีย ในคำตอบที่ผ่านมา แต่ผมยังมีข้อสงสัยอีกดังนี้ครับ
1.รูปในคำถามข้อ4 fax ไปที่ชมรมได้ไหมครับ

2.จากข้อ 5 ข้อ 6 ถ้าหลังคาอาคารเก่า สูงกว่าหลังคาอาคาร ก แล้วทำเป็นกันสาดโค้งลงมาจากอาคารเก่า ซ้อนกับอาคาร ก แต่ปลายกันสาดไม่สัมผัสกับหลังคาอาคาร ก จะมีผลทำให้ตำแหน่งหัวใจของบ้าน มาอยู่หน้าอาคารเก่าหรือไม่ครับ

3.ถ้าหลังคาอาคารเก่า กับอาคาร ก สูงเท่ากัน วิธีการแก้ที่ตอบมา คือ ทำหลังคาตรงส่วนเชื่อมต่อไม่ให้ติดกับหลังคาอาคารเก่า และหลังคาอาคาร ก ใช่หรือไม่

4.ในกรณีที่เชื่อมปีกของอาคาร ก อาคาร ข เข้ากับอาคารหลังเก่า ถ้าต้องการซ่อมแซมรั้วที่ติดถนนใหญ่ ต้องวัดจากจุดศูนย์กลางอาคารเก่า หรือวัดจากจุดศูนย์กลางระหว่างจุดตัดของปีกทั้งสองของ อาคาร ก และอาคาร ข กับด้านหลังอาคารเก่า(ตำแหน่งหัวใจบ้านที่เลื่อนออกมาอยู่ด้านหน้าอาคารเก่า)

5.ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมหลังคาอาคารเก่า กับอาคาร ก อาคาร ข จะมีวิธีแก้ไขตามหลักของชมรมอย่างไรครับ

6.ถ้าเชื่อมต่อหลังคาอาคารเก่า กับอาคาร ก แต่ไม่เชื่อมกับ อาคาร ข (เชื่อมปีกด้านเดียว )ตำแหน่งหัวใจของร้านยังเลื่อนมาอยู่หน้าอาคารเก่าหรือไม่ ถ้าไม่จะอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับ
 
7.การเชื่อมต่อปีกด้านเดียวทำให้อาคารไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ในส่วนที่ไม่เต็มจะมีผลกับบุคคลในบ้านตามตำแหน่งที่หายไปใช่หรือไม่ ถ้าใช่จะมีวิธีการแก้ไขตามแนวทางของชมรมอย่างไร

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
เจ้าของกระทู้ ถามต่อได้ในกระทู้เดียวกันครับ

fengshui

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
1. Email ทาง [email protected]
2+3. หลังคาโค้งทับอาคารหลังเก่า หรือ ต่อกันแต่ไม่เชื่อมติด ล้วนไม่มีผลต่อประธาน
        ส่วนที่ต่อออกไปทั้งหมด เป็นเพียงบริวาร

4. หากเชื่อมติดระหว่าง 2 อาคาร ตรงกลางที่เชื่อม เป็น ศูนย์กลาง

5. คำตอบ อยู่ในคำถามอยู่แล้ว หากคุณต้องการให้แต่ละอาคารเป็นเอกเทศ ทำตามข้อ 2+3

6. ดูข้อ 2+3

7. ในชม.ชัยภูมิ การแบ่งพื้นที่ ได้อธิบายเรื่องพื้นที่เว้าแหว่ง
    ต้องดูจาก พท. 9 ช่องที่กำหนดตำแหน่งประธาน ไม่ใช่จากอาคารทั้งหมดครับ
   *** ลองดู VCD ชม.เรียน
« Last Edit: 25 ส.ค. , 2007, 12:42:09 pm by fengshui »