26 ก.ย. , 2023, 03:00:58 am

Author Topic: เรียนสอบถามการวางรูปของบิดาผู้ล่วงลับ  (Read 5752 times)

k_jaruvich

  • Newbie
  • *
เรียนอาจารย์ที่เคารพ
              ขอเรียนสอบถามอาจารย์ถึงตําแหน่งวางรูปของบิดาผู้ล่วงลับดังนี้
              1.ถ้าคํานวณโดยใช้ 9 ยุค เรียนถามว่าควรวางที่ยุคใด(ที่ศึกษามาไม่มีกล่าวถึง)
              2.หรือควรใช้ระบบ 8 ทิศ ดี
                                         
                                           ขอบพระคุณมาณ.ที่นี้เป็นอย่างสูง
                                               [email protected]

                                                  ??? ??? ??? ??? ???

fengshui

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
1. ดูธาตุปีเกิด  และธาตุทิศที่จะวาง
2. ปัจจุบันคือยุค 8 ครับ ใช้ดาว 9 ยุคเป็นหลักครับ